Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2014-02-28 00:00:00
2014 оны 02 сарын 28 өдөр                                                   дугаар А/137                                       Улаанбаатар хот
 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 46 дугаар зүйл 46.1 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Монгол наадам цогцолборын Хүй долоон худаг дахь төслийн хүрээний газар, бүтээн байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
Ажлын хэсгийн           
дарга :                        Н.Гантөмөр               Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд                                                                                                                          бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
Гишүүд:                     С.Очирбат                 Нийслэлийн Засаг даргын  Хот байгуулалт,
                                                                        хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогч
                                     Ё.Гэрэлчулуун          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга                         
                                     Б.Бадрал                  Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                                                          Захирагчийн ажлын албаны дарга
                                    Ш.Уртнасан                Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 
                                                                           орлогч дарга
                                    Т.Батдорж                  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын орлогч
                                                                        дарга
                                     Д.Нанзаддорж           Нийслэлийн Авто замын газрын дарга
                                     П.Цогтбаатар             Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-ын дарга
                                     С.Цахиур                    Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн дарга
                                     М.Батсайхан              Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                                           орлогч дарга
Нарийн бичгийн
 дарга:                          Ж.Өлзийсайхан         Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-ын                                                                                      Захиалагч менежер
2. Хүй долоон худгийн газрын асуудлыг 2014 оны 4 улиралд багтаан шийдвэрлэхийг Ажлын хэсэг /Н.Гантөмөр /-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                              Э.БАТ-ҮҮЛ