Мал эмнэлгийн үйлчилгээ явуулах тухай

2014-02-27 00:00:00
2014 оны 02 сарын 27 өдөр                                                           дугаар А/131                              Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа,  нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”,  29.2 дахь хэсэг, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5, 5 дугаар зүйлийн 5.1  дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны Үйлчилгээний хөлсний норматив тогтоох тухай  05  дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ  нь :
1.  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа мал, амьтанд 2014 онд хийх  гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг нэгдүгээр, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх төлөвлөгөөг хоёрдугаар,  лабораторийн шинжилгээний төлөвлөгөөг гуравдугаар, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн төлөвлөгөөг  дөрөвдүгээр, хавсралтаар тус тус баталсугай
            2. Дүүргийн Засаг дарга нарт даалгах нь:
 Дүүрэг хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа мал амьтныг гоц халдварт, халдварт, паразиттах өвчнөөс  урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт, туулгалт, угаалга, боловсруулалт, ээмэгжүүлэлт, бүртгэл,   шинжилгээнд хамруулах, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх төлөвлөгөөт  ажлыг орон нутагтаа  шуурхай зохион байгуулах.
Энэ ажилд малчид, мал бүхий иргэд орон нутгийн төр захиргааны  байгууллагуудыг татан оролцуулах,  ажиллах хүн хүч,  тээврийн хэрэгсэл, шатахуун болон бусад шаардагдах зардлуудыг гарган ажиллах
Мал амьтны гоц халдварт, халдварт өвчин гарах эрсдэл ихтэй байгааг харгалзан мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулах, мал амьтны  хашаа, байр  болон мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүнээр худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг газруудад мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах
3. Нийслэл хотод мал, амьтныг гоц халдварт, халдварт паразиттах   өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, тандалт шинжилгээ, оношлогоо, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх арга хэмжээг цаг хугацаанд нь зохион байгуулж, шаардагдах биобэлдмэл, вакцин, эм урвалжийг хугацаанд нь хүргэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, ажлын явцад хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Мал эмнэлгийн  газар /А.Нарантуяа/-т даалгасугай.
2
4. Мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, тандалт шинжилгээ, оношлогоо, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх, бэлэн байдлыг хангахад шаардагдах зардлыг нийслэлийн 2014 оны төсөвт батлагдсан мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/ -т зөвшөөрсүгэй.
5. Энэ захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч /Т.Бат-Эрдэнэ/, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /С.Ням-Очир/ нарт  тус тус үүрэг болгосугай .
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                Э.БАТ-ҮҮЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                       Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
02 дугаар сарын 27 -ны өдрийн
А/131 дүгээр захирамжийн 1 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
 
 
2014 ОНД МАЛ, АМЬТНЫ ХАЛДВАРТ  ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНД ХАМРУУЛАХ МАЛЫН ТОО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний нэр, төрөл Хамрагдах мал, амьтны тоо /мян.тол/ Зарцуулах бэлдмэл Дүүрэг, тосгоны мал эмнэлэг, үйлчилгээний нэгжийн нэрс
Бүгд Бод Бог Амьтан Шингэн /литр/ Хатаасан /мян. тун/ "Алтан бэлчир" ХХК "Дүүрэн чандмань" ХХК "Молор чандмань" ХХК "Цагаан тун эрдэнэ" ХХК "Тэгш таван-эрдэнэ" ХХК "Цеф трейд" ХХК "Ариун хүнс" ХХК "Сор сүрэг" ХХК "Бөх Мо" ХХК "Овоот гол" ХХК "Содхан" ХХК "Комлуу" ХХК "Гүнтэрэм" ХХК "ТҮДА" ХХК "Ганган буга" ХХК "Буян хөхий" ХХК "Бамбуу" ХХК "РЭЗ" ХХК "Жижиг зээрд" ХХК "МЭГ" ХХК "Баяндэмбэрэл" ХХК НМЭГ, ХХЕГ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Боом өвчнөөс сэргийлэх Вакцин /бод/ 46.0 46.0     45.95   1.7 1.0 0.6 1.4 0.7 1.1 0.6 2.0 1.6 1.6 0.6   2.4 2.5 2.0 5.2 7.2 4.0 4.0 3.3 2.4 0.1
Вакцин /бог/ 98.0   98.0   49.0   13.5 9.0 4.8 8.0 4.0 7.0 1.0 6.0 6.0 0.5 0.8   4.0 2.4 5.0 6.0 10.0 4.0 2.5 0.5 2.0 1.0
ийлдэс 2.0 2.0     40.0     0.1     0.2 0.5 0.1 0.1 0.2               0.1 0.1 0.1 0.1   0.4
2 ДХХ-Энтеро-бактериозоос сэргийлэх      /2 удаа/ Вакцин 98.4   98.4   590.4   18.0 9.0 7.0 16.0 6.0 4.0 2.0 3.0 2.4 0.2 0.8     2.0 3.6 6.0 3.0 3.0 4.0 3.4 4.0 1.0
ийлдэс  1.0   1.0   20.0           0.2 0.1   0.2 0.2                   0.1 0.2    
3 Дуут хавдраас сэргийлэх вакцин 26.5 26.5     132.25   1.5 0.8 0.7 0.8 0.5 0.8 1.5 1.0 0.5 1.0 0.5   2.0 2.0 1.5 1.8 2.0 2.0 1.5 1.5 2.5 0.1
4 Цусан халдвараас сэргийлэх   /2 удаа/ Вакцин              /бод/ 12.0 12.0     180.0   0.6 0.3 0.3 0.5 0.3 0.8 0.5 1.2 0.3 0.3 0.5   0.5 0.2 0.9 0.9 0.2   1.2 2.2 0.3  
Вакцин /бог/ 32.4   32.4   421.2   9.0 3.0 3.0 5.5 2.4   0.6 1.2 0.6         0.2 1.5 0.9 0.6   0.6   2.7 0.6
ийлдэс 1.0 1.0     30.0     0.1     0.2   0.1 0.1 0.1                   0.1 0.1 0.1 0.1
5 Галзуугаас  сэргийлэх Вакцин /бод/ 14.7 14.7       14.7 1.0 0.3 0.2 0.5 0.8 0.2 0.5 1.0 0.5   0.5   1.0 0.3 1.0 1.0 0.5 3.0 1.9   0.5  
Вакцин /бог/ 11.7   11.7     11.7       5.0       2.0           0.2   0.5 2.0       2.0  
Вакцин /амьтан/ 45.0     45.0   45.0 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.15 0.5 1.3 0.2 6.0 9.1 2.8 3.5 0.5 0.4 10.0 0.5 0.3 0.3 0.4 8.0  
6 Сохор доголоос сэргийлэх /өсгөвөр/ 20.0   20.0   100.0   4.0 2.0 1.0 3.5 2.5     1.0 1.5           0.5 1.0 0.5 1.5 1.0      
7 Адууны томуугаас сэргийлэх вакцин 12.7 12.7     63.3   1.0 2.0   1.0 0.3 1.0 0.5 0.5 0.6       0.5   1.5 1.5 0.5 0.5 0.6 0.5   0.2
                                                             
                                                             
8 Шөвөг яраас сэргийлэх вакцин 37.2   37.2     37.2 4.0 0.8   6.4 3.2 4.0 0.8 1.6 2.4         1.6 1.2 2.4 1.6 2.4 2.4 0.8 0.8 0.8
9 Сахуугийн  антивирус 6.0 6.0     54.0   0.6 0.5 0.4 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2     0.3 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3  
10 Цусан халдвар-иж балнадаас сэргийлэх вакцин /гахай/ 30.0     30.0 390.0   0.1         0.1 0.1       0.2   0.6 10.0   8.0 0.3     0.2 3.0 7.4
11 Гахайн мялзангаас сэргийлэх вакцин 29.0     29.0   29.0 0.1         0.1 0.1 0.5 0.1       0.6 12.0 0.1 3.5 0.3     0.2 4.0 7.4
12 Гахайн ёломоос сэргийлэх вакцин 25.0     25.0 250.0   0.1         0.1             0.6 10.0   3.5       0.2 3.0 7.5
13 Шувууны цусан халдвартаас сэргийлэх вакцин 100.0     100.0 300.0   6.0     1.5 3.0           0.3     86.2   3.0            
14 Бог малын Коли-Ижбалнадаас  сэргийлэх вакцин 7.5   7.5   60.0   0.3 0.2   5.0                           1.0 1.0      
15 Шувууны тахлаас сэргийлэх вакцин 200.0     200.0 0.0   6.0     1.5 3.0                 186.5   3.0            
16 Бовин гаммаглобулин 0.8 0.8     8.0     0.2     0.2                         0.2 0.2      
Бүгд дүн 856.7 121.6 306.2 429.0 2734.1 137.6 67.6 29.7 18.2 57.3 27.8 20.3 9.2 23.0 17.5 9.8 13.3 2.8 16.0 316.7 19.5 58.6 29.6 22.2 21.7 13.9 35.6 26.5
 
 
 
 
 
 
 


 
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
02 дугаар  сарын 27 -ны өдрийн
А/131 дүгээр захирамжийн 2 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
    2014 ОНД  ПАРАЗИТТАХ  ӨВЧНӨӨС ЭМЧЛЭН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ    
   ТӨЛӨВЛӨГӨӨ       
                                                       
Эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээний нэр төрөл Хамрагдах мал амьтны  тоо /мянган толгой/ Дүүрэг  тосгоны   МЭҮН-ийн   нэр  
Бүгд Бод Бог Амьтан "Алтан бэлчир" ХХК "Цагаан тун эрдэнэ" ХХК "Дүүрэн чандмань" ХХК "Тэгш таван-эрдэнэ"ХХК "Цеф трейд" ХХК "Ариун хүнс" ХХК "Сор сүрэг" ХХК "Бөх Мо" ХХК "Овоот гол" ХХК "Содхан" ХХК "Комлуу" ХХК "Гүнтэрэм" ХХК "ТҮДА" ХХК "Ганган буга" ХХК "Буян хөхий" ХХК "Бамбуу" ХХК "РЭЗ" ХХК "Жижиг зээрд"ХХК "МЭГ" ХХК "Баяндэмбэрэл" ХХК НМЭГ  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
1 Туулгалт /бод/ 26.8 26.8         2.0 0.8   0.5 2.5 2.0 0.5 1.0   2.5 0.5 4.5 1.0 1.0 0.5 2.0 0.5 3.0 2.0  
 
2 Туулгалт /бог/ 189.4   189.4   30.0 20.0 20.0 20.0 9.0 5.0 15.0 6.0 0.5 1.0   4.0 12.0 10.2 8.0 5.0 3.0 11.2 5.5 2.0 2.0  
 
3 Угаалга /бод/ 20.9 20.9           0.8 10.0 0.5 0.5 0.1         1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0  
4 Угаалга /бог/ 185.9   185.9   30.0 15.0 20.0 20.0   6.0 15.0 10.0       4.5 12.0 6.7 10.0 6.0 5.0 11.2 5.5 7.0 2.0  
5 Боловсруулалт/бод/ 18.0 18.0                 2.5   1.5     3.0       2.0 1.0   3.0 4.0 1.0  
6 Боловсруулалт/бог/ 173.0   173.0   30.0 20.0 20.0 20.0 9.0 0.5 15.0 4.0   3.0   2.0 10.0 9.0 8.0 3.0 0.5 11.0 2.0 4.0 2.0  
7 Гуурын боловсруулалт 41.1 41.1     2.0 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.5 1.0       2.5 3.0 2.5 6.0 3.5 2.0 4.6 3.0   1.0  
8 Нохойн туулгалт 24.2     24.2 0.1     0.2 0.3 0.2 1.2 0.2 3.0 4.0   5.0 0.5 0.4 1.0 1.0 0.4 0.3 0.4 4.0 2.0  
9 Дүн 679.3 106.8 548.3 24.2 92.1 57.0 64.0 63.3 29.3 13.7 54.2 23.3 5.5 9.0   23.5 39.0 34.8 35.0 22.5 13.4 41.3 20.4 25.0 13.0  
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                               
Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
02 дугаар  сарын 27 ны өдрийн
А/131 дүгээр захирамжийн 3 дугаар хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
ЛАБОРАТОРИЙН  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ  2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
                                             
                                     
Лабораторийн шинжилгээний нэр төрөл Мал эмнэлэг, үйлчилгээний нэгжийн нэр
Хамрагдах мал          /мян.толгой/ " Алтан бэлчир " ХХК "Дүүрэн чандмань" ХХК " Цагаан тун-эрдэнэ " ХХК "Тэгш таван эрдэнэ"ХХК " ЦЕФ трейд " ХХК " Ариун хүнс " ХХК " Сор сүрэг " ХХК " Бөх Мо " ХХК " Овоот гол " ХХК " Содхан " ХХК " Гүнтэрэм " ХХК " ТҮДА " ХХК " Ганган буга " ХХК " Буян хөхий " ХХК " Бамбуу " ХХК " РЭЗ " ХХК " Жижэг зээрд " ХХК " МЭГ " ХХК " Баяндэмбэрэл " ХХК
1 Бруцеллёз шинжилгээ Бод 512 30 29 25 9 12 56 31 23 12 3 17 15 44 50 40 11 57 38 10
2 Бог 1210 140 124 152 51 65 80 94 64 11 16 30 30 63 40 48 42 62 62 36
3 Бүгд 1722 170 153 177 60 77 136 125 87 23 19 47 45 107 90 88 53 119 100 46
4 Бруцеллёзын цагирган урвал 500                       100 100 100 100 100      
5 Үхрийн сүрьеэлүүр 2400     100 200 200 100 200 100   200   100 100 300 300 100 100 100 200
6 Лейкозын шинжилгээ 3400         100           100 1000 1000 500 300 100 100   200
7 Ямын шинжилгээ 2000     100 100 200 100 200 100       100 500 200 100 100 100 100  
8 Адууны халдварт цус багадах 400     100 100                   100 100        
9 Шувууны сүрьеэ 1000                       1000              
10 Листериозын шинжилгээ 300                                 100   200
  Бүгд / малын тоо / 11722 170 153 477 460 577 336 525 287 23 219 147 2345 1807 1290 988 453 519 300 646
                                                                       
                                                                                                                                                                                                       Нийслэлийн  Засаг  даргын  2014 оны
02 дугаар сарын 27 -ны өдрийн
А/131 дүгээр захирамжийн 4 дүгээр хавсралт
 
 
 
 
   
АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТИЙН 2014 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /мянган м2/  
                                             
Ариутгал халдваргүйтгэл хийх объект Дүүргийн  мал эмнэлгийн  үйлчилгээний  нэгжүүд  
Алтанбэлчир ХХК Дүүрэнчандмань                  ХХК Цагаан тун эрдэнэ ХХК Тэгш таван эрдэнэ ХХК Цэф трейд ХХК Ариун хүнс ХХК Сор сүрэг ХХК Бөх-Мо ХХК Баяндэмбэрэл                  ХХК МЭГ ХХК Жижиг зээрд ХХК Овоот гол ХХК Содхан ХХК Буянхөхий ХХК Бамбуу ХХК РЭЗ ХХК Комлуу ХХК Гүнтэрэм ХХК ТҮДА ХХК Ганган бугаХХК Түмэн шувуут ХХК НМЭГ Нийт М2  
 
 
 
1 Малын хашаа хороо 11.5 16.6 24.5 18 16 25 15.8 15 8.7 6 9.5 5.2 15 40 20 48   25 8 15   35 377.8  
2 Гахай шувууны байр       6         0.8 6.6 0.4     23 12 2   11 320 0.5 7.4 25 414.7  
3 Зоорь агуулах, заал, лангуу 6   0.6 4 8.4   0.4 0.2 2   0.1   25 4.2 3     9 0.6 0.4   30 93.9  
4 Түүхий эд хадгалах, борлуулах цэг               0.5       2           22.5 10 4   25 64  
5 Худалдааны төв       5   0.3     0.6 1.1       5.2 2.8   18.8 2.2 2 0.3   25 63.3  
6 Тээврийн хэрэгсэл             1                       0.1 0.1   5 6.2  
7 Мал амьтны тоног хэрэгсэл 1     4     0.7 0.3 0.3                   0.1 0.1   10 16.5  
8 Боловсруулах цех, мал нядалгааны газар           0.2               5 10             30 45.2  
9 Сэг зэм, өтөг бууц     1.7       4.6   1.2 1.6 1.6         6           10 26.7  
10 Бэлчээрийн талбай           1.1   1.5 23 1 0.7     2               15 44.3  
11 Нийт  м2 18.5 16.6 26.8 37.0 24.4 26.6 22.5 17.5 36.6 16.3 12.3 7.2 40.0 79.4 47.8 56.0 18.8 69.7 340.8 20.4 7.4 210.0 1152.0