Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-10-24 00:00:00
2013 оны 10 дугаар                                                                                                                                Улаанбаатар
сарын  24-ний  өдөр                                           Дугаар А/306 –А/966                                                        хот
 
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 35 дугаар зүйлийн 35.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 107 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн  ТУШААЖ, ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
Нэг. “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Нийслэл хотод хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Батлан хамгаалах яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хамтарсан ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
ахлагч:           С.Очирбат                Нийслэлийн Засаг даргын Хот байгуулалт,
                                                            хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан
                                                            орлогч
 
Гишүүд:                                             а. / Батлах хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штаб/ 
                                                            З.Болдбаатар Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн
                                                            бичгийн дарга, хошууч генерал
                       Л.Ариунболд              Батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн нэгдэл
                                                            ТӨҮГ-ын ерөнхий захирал
                                                             Х.Батсайхан Батлан хамгаалах яамны Бодлогын
                                                             хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга,
                                                             хурандаа
                        Д.Даваа                      Зэвсэгт хүчний жанжин штабын Цэргийн
                                                              хангалт, үйлчилгээний газрын дарга,
                                                              бригадын генерал
                        Р.Сүхбат                     Зэвсэгт хүчний жанжин штабын Ерөнхий
                                                              зориулалтын цэргийн командлагч, бригадын
                                                               генерал
                    Д.Отгон-Ерөөлт            Зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангийн захирагч,
                                                              хурандаа
                                                           
                                                              б./Нийслэлээс/
 
                                    Н.Гантөмөр             Нийслэлийн Засаг даргын Зам, тээвэр,  дэд
                                                                        бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч
                                    Т.Бат-Эрдэнэ           Нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон
                                                                        хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч
                                    Б.Бадрал                   Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер
                                                                        бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга                 
                                    Н.Нацагдорж           Улаанбаатар хотын Ерөнхий архитектор
                                                                        бөгөөд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний
                                                                        газрын дарга
                                    Ш.Төмөрбаатар      Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                         дарга 
                                    С.Цахиур                   Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн
                                                                         дарга 
                                    З.Занданпүрэв         Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн
                                                                         удирдах ОНӨҮГ-ын дарга           
Нарийн бичгийн
дарга:                         Б.Сарнай                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын                                                                                                                        Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн
                                                                          Хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хот
                                                                          байгуулалтын бодлого, төлөвлөлт
                                                                          хариуцсан мэргэжилтэн
 
Хоёр. Зохион байгуулах хамтарсан ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны явц, үр дүнг тухай бүрт нь Батлан хамгаалахын сайдын зөвлөл, нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд тайлагнан ажиллахыг Хамтарсан ажлын хэсэг /С.Очирбат/-т даалгасугай.   
 
 
 
 
БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД        
                            
 
                              Д.БАТ-ЭРДЭНЭ
    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
    УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ
                                               
                                                     Э.БАТ-ҮҮЛ