Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай

2021-09-30 08:30:02

2021 оны 09 сарын 30-ны өдөр                                 Дугаар А/748                                                         Улаанбаатар

 

 

 

  

 

 

 

Нийслэлийн төр, захиргааны

байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт

зохицуулалт хийх тухай

 

 

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 “к”, 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2014 оны 393 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

         1.Нийслэлийн авто замын ачааллыг бууруулах зорилгоор энэ захирамжийн хавсралтад заасан нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажил эхлэх, дуусах цагийг 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08:00-17:00 цаг байхаар тогтоосугай.

 

      2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (Т.Оюунчимэг), хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд сурталчлахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс (Г.Хонгорзул)-т үүрэг болгосугай.

 

      3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/362, А/666 дугаар захирамжийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                                НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                                ЗАХИРАГЧ                                        Д.СУМЪЯАБАЗАР