Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2021-09-13 15:25:52

2021 оны 09 сарын 13-ны өдөр                                 Дугаар А/710                                                         Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

          Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.17 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Барилгын норм дүрэм, стандартыг шинэчлэн боловсруулах, эрх бүхий этгээдэд хүргүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар баталсугай.

 

      2.Барилгын норм дүрэм, стандартын төслийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулан, хэлэлцүүлж 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Засгийн газарт хүргүүлэхийг Ажлын хэсэг (Р.Дагва)-т, холбогдох зардлыг шийдвэрлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (Т.Оюунчимэг)-т даалгасугай.

      

 

 

 

                                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                       ЗАХИРАГЧ                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР