Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай

2021-08-11 14:30:35

2021 оны 08 сарын 11-ний өдөр                              Дугаар А/627                                                           Улаанбаатар

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл

байгуулах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 11 дүгээр зүйлийн 11.1, 11.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

        1.Нийслэл дэх ‘‘Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл’’-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

      

        Зөвлөлийн дарга:                        Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал   хариуцсан төслүүдийн удирдагч

 

        Орлогч дарга:                              Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын   албаны дарга

 

        Гишүүд:                                        Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн                                                                   хэлтсийн мэргэжилтэн

 

                                                            Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн болон ажлын                                                                  албаны Хууль эрх зүй, хяналт үнэлгээний хэлтсийн Тогтоол, шийдвэрийн                                                                      биелэлт, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах зохион байгуулагч

 

                                                            Монгол улсын Шинжлэх Ухааны Академийн Газарзүй, Геоэкологийн                                                                               хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, салбарын дарга, доктор

 

                                                            Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Багануур дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Багахангай дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч

 

                                                            Баянгол дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                            Баянзүрх дүүргийн Газар зохион  байгуулалтын албаны дарга

 

                                                            Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                           Чингэлтэй дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                           Сүхбаатар дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                           Сонгинохайрхан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                           Багануур дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                           Багахангай дүүргийн Газар зохион  байгуулалтын албаны дарга

 

                                                           Налайх дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

 

                                                          Нийслэлийн Байгаль орчны газрын Ойн хэлтсийн дарга

 

                                                          Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Хот байгуулалтын мэдээллийн                                                                хэлтсийн дарга           

 

                                                          Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын                                                               газрын Орчны аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга

 

                                                         Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын, Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн                                                                 ахлах мэргэжилтэн

 

                                                         Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн                                                               Хүнс хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар хариуцсан мэргэжилтэн

 

                                                        Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын Соёлын хэлтсийн мэргэжилтэн

 

                                                        Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын Системийн хөгжүүлэлтийн                                                                        хэлтсийн орон зайн дундын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                              Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны Газрын  мэдээлэл,                                                                                технологийн хэлтсийн дарга                                          

 

       2.Салбар зөвлөлийн хурлын төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг нийслэлийн хэмжээнд хийж гүйцэтгэн, газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, шинээр өгөх болон өөрчлөх газар зүйн нэрийг хэлэлцэн “Газар зүйн нэрийн зөвлөл”-д хүргүүлэн ажиллахыг Ажлын хэсэгт даалгасугай.

 

       3.Эдгээр ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг тухайн жилийн төсөвт тусгаж тухай бүр шийдвэрлэн ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс (Н.Наранбаатар)-т даалгасугай.

 

     4.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч (Б.Сүхбаатар)-д үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

                                              НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                              БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                              ЗАХИРАГЧ                                             Д.СУМЪЯАБАЗАР