Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-10-25 00:00:00
2013 оны 10 сарын  25 өдөр                                               дугаар А/969                                         Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 “а”, 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хуралдааны 03 дугаар тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн өмчийн талаар баримтлах бодлого чиглэл, цаашид авах арга хэмжээний тухай бодлогын баримт бичиг боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
дарга                          Н.Батаа                     Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн
                                                                        засгийн асуудал хариуцсан орлогч
 
Орлогч дарга           Б.Энхболд                Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                                                        Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн
                                                                        дарга /зөвшилцсөнөөр/ 
 
Гишүүд                      Д.Хүрэлбаатар        Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
                                                                        Хурлын төлөөлөгч /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Л.Шагдаррагчаа      Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн                                                                       Хурлын төлөөлөгч /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Б.Энх-Амгалан        Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн                                                                       Хурлын төлөөлөгч  /зөвшилцсөнөөр/
 
                                    Д.Алтансоёмбо       Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн                                                                       Хурлын Хуулийн зөвлөх /зөвшилцсөнөөр/ 
 
                                    С.Баярбаатар          Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газрын
                                                                        Стратеги  бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн
                                                                        дарга  
                       
                                    Х.Гантулга                Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газрын
                                                                        Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  хэлтсийн
                                                                        дарга 
 
                                   Ш.Төмөрбаатар       Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 
                                                                        дарга 
 
                                    Т.Батдорж                 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын 
                                                                        орлогч  дарга          
 
                                    Б.Загдсамбар          Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        хэлтсийн дарга  
 
                                    Д.Итгэл                      Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        хэлтсийн дарга
 
                                    Ц.Оюунчимэг           Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн
дарга                          Н.Буянхишиг           Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                      хэлтсийн дарга 
 
2. Боловсруулсан төслийг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний дотор хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсэг /Н.Батаа/-т даалгасугай. 
 
 
 
 
                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ