Боловсрол сургалтын байгууллагын хаягт өөрчлөлт оруулах тухай

2021-07-27 08:10:40

2021 оны 07 сарын 27-ны өдөр                                        Дугаар А/585                                          Улаанбаатар хот 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсрол сургалтын байгууллагын хаягт

өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/212 дугаар захирамжаар байгуулсан Ажлын хэсгийн 2021 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлын шийдвэр, үүсгэн байгуулагчдаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн хавсралтад дурдсан төрийн бус өмчийн 1 ерөнхий боловсролын сургууль, 6 цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд хаягийн өөрчлөлт оруулсугай.

 

      2.Энэ захирамжийн хавсралтад заасан байгууллагуудын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд зохих бичилт хийж, баталгаажуулахыг нийслэлийн Боловсролын газар (Ж.Гантулга)-т, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар (Л.Эрдэнэчулуун)-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                   Д.СУМЪЯАБАЗАР