Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

2021-03-12 09:00:42

2021 оны 03 сарын 12-ны өдөр                                         Дугаар А/158                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

Газар эзэмших эрхийн талбайн

хэмжээг өөрчлөх тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

   1.Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах нийслэлийн Боловсролын газар (РД:9077065)-т Сургуулийн зориулалтаар эзэмшүүлсэн 8842 м.кв газрын талбайн хэмжээг 6826 м.кв болгон өөрчилж, 15 жилийн хугацаатайгаар газар эзэмшүүлсүгэй.

 

       2.Энэ захирамжид заасан байгууллагатай холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба (А.Энхманлай)-нд даалгасугай.

 

       3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан "Газар эзэмших эрх олгох тухай" нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/640 дүгээр захирамжийн хавсралтын “2” (хоёр) дахь хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                        HИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                            Д.СУМЪЯАБАЗАР