Газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгох тухай

2021-03-10 09:15:44

2021 оны 03 сарын 10-ны өдөр                                            Дугаар А/151                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Газар эзэмших эрхийг дуусгавар

болгох тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.3, Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Улаанбаатар хотын Захирагчийн албанд Туул, Дунд голын эрэг дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай газар эзэмших эрх олгосон 17 байршлыг тус албанаас ирүүлсэн хүсэлтийг нь үндэслэн газар эзэмших эрхийг дуусгавар болгосугай.

 

     2.Газар эзэмших эрх нь дуусгавар болсон талаар Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд мэдэгдэж, газрын кадастрын мэдээллийн сангийн бүртгэлд өөрчлөлт оруулахыг нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба (А.Энхманлай)-нд даалгасугай.

 

      3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан “Туул, Дунд голын эргийн дагуу амралт зугаалгын бүс байгуулах тухай” нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/942 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                    Д.СУМЪЯАБАЗАР