Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-09-18 00:00:00
2013 оны 09 сарын 18 өдөр                                               дугаар А/884                                         Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 дэх заалт, 29.2 дахь хэсэг, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2 дэх заалтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Улаанбаатар хот болон Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд “NEXUS” төсөл албан ёсоор эхэлсэнтэй холбогдуулан төслийн Удирдах хороо болон Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
Төслийн Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн
 
Дарга: Б.Бадрал Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга
Гишүүд: Д.Отгонбаатар Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газрын Төсөл, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
  С.Баяр-Өлзий Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга
  Ш.Ганхуяг Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газрын дарга
  Т.Эрдэнэтуяа Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын албаны дарга
  Ч.Бямбажав Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйг удирдах газрын дарга
  Д.Эрдэнэбат Нийслэлийн Ус сувгийн удирдах газрын Ерөнхий инженер
  Т.Алтангэрэл “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ХК-ний Ерөнхий инженер
  Д.Жаргалсайхан Нийслэлийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлийн дарга
 
 
 
 
  Рут Эрлбэк  
 
Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “NEXUS” төслийн Захирал /зөвшилцсөнөөр/
 
  Ральф Троссэ Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “NEXUS” төслийн Техникийн зөвлөх /зөвшилцсөнөөр/
     
Нарийн бичгийн дарга: С.Цэрэндаш Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “NEXUS” төслийн Үндэсний зохицуулагч
 
Үндсэн багийн бүрэлдэхүүн
С.Цэрэндаш Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “NEXUS” төслийн Үндэсний зохицуулагч
У.Уранбилэг Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газрын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
П.Баатартуул Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйг удирдах газрын Инженерийн бодлогын хэлтсийн дарга
Б.Энхбаяр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн Төвлөрсөн инженерийн байгууламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
Л.Алтангэрэл Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн байгууламжийн хэлтсийн Усан хангамж, ариутгах татуурга хариуцсан мэргэжилтэн
 
Г.Цэрмаа Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын инженер
Н.Батсайхан Нийслэлийн Ус сувгийн удирдах газрын Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн менежер
С.Түвшинхүү Эрчим хүчний аудитор
Д.Мягмар Зөвлөх инженер
Өргөтгөсөн багийн бүрэлдэхүүн
 
Д.Анхбат Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Ус хангамж, ариутгах, татуурга, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн
 
Б.Анужин Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газрын Төсөл, хамтын ажиллагааны хэлтсийн Гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодлогын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 
Ц.Мөнхтуяа Нийслэлийн засаг дарыг Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн Хэвлэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 
Д.Гэрэлээ Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнгийн Дулааны инженер
Б.Оюунчимэг Барилга, хот байгуулалтын яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын Нийтийн аж ахуйн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
Б.Баттуяа Эрчим хүчний зохицуулах газрын Тусгай зөвшөөрлийн бодлого, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
 
Д.Баяртогтох “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ХК-ний Инженерийн албаны Төсөл, судалгаа хариуцсан инженер
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                        САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                        АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                        ОРЛОГЧ                                              Н.БАТАА