Зардал шинэчлэн батлах тухай

2013-08-07 00:00:00
2013 оны 08 сарын 07 өдөр                                              дугаар А/751                                                 Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Бүгд Найрамдах Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод суух Улаанбаатар хотын байнгын төлөөлөгчийн сарын үндсэн цалин, Сөүл хотод байрлах албан ажлын болон орон байр, үйл ажиллагааны зардлыг хавсралтаар баталж, санхүүжилтийг зохих журмын дагуу 2013 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс тооцож олгохыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т тус тус зөвшөөрсүгэй.
 
2.Зардал шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны Б/161 дүгээр захирамжийн хавсралтыг хүчингүй болгосугай.
 
 
 
 
 
                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                       Э.БАТ-ҮҮЛ