Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-02-25 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 дахь заалт, 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйл, 78 дугаар зүйлийн 78.1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 119 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журам”-ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.  Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжин ирж буй хувийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтанд оруулсан орон сууцны барилгын инженерийн байгууламж болон нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг судалж, чанар байдалд дүгнэлт гаргах, санал боловсруулах байнгын ажиллагаатай Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

 

            Ажлын хэсгийн дарга                          Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн                                                                               байгууламжийн хэлтсийн дарга

 

            Гишүүд                                                    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн                                                                               бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн        

                                                                               Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн                                                                                байгууламжийн хэлтсийн төвлөрсөн дулаан хангамж                                                                                хариуцсан мэргэжилтэн                                                                               

                                                                                Нийслэлийн Автозамын газрын Төлөвлөлт, судалгааны                                                                                 хэлтсийн эдийн засагч

                                                                                Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын                                                                                 Инженерийн бодлогын хэлтсийн дарга

                                                                                Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Санхүү,                                                                                 эдийн засгийн хэлтсийн дарга

                                                                                 Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны                                                                                  дарга

                                                                                 “Усны барилга байгууламж” НӨҮГ-ын ерөнхий инженер

      Нарийн бичгийн дарга                                 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Өмчийн                                                                                  хөдөлгөөн, хувьчлалын хэлтсийн мэргэжилтэн                                                                                                      

2. Хувийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтанд оруулсан нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүй шилжүүлж авах ажлыг холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулж ажиллахыг Ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.

3. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 521 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 

 

 

 

 

            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ