Тендер


Гарчиг Огноо
781 Тохижилт үйлчилгээний автомашинуудад GPS хяналтын систем нэвтрүүлэх 2013-04-22
782 "Mobile UB-Guide системийг хөгжүүлж, нэвтрүүлэх" ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА 2013-04-22
783 Налайх дүүргийн Тохижилт Үйлчилгээний газарт авто замын цэвэрлэгээний зориулалтаар автогрейдер нийлүүлэх 2013-04-19
784 Урилга хүргэх тухай №/ОН13-012 2013-04-18
785 Урилга хүргэх тухай №/ОН13-030 2013-04-18
786 Урилга хүргэх тухай №/ОН13-029 2013-04-18
787 Баянбүрдийн тойргоос 32 тойрог хүртэлх 1.7 км авто замын шинэчлэлтийн ажил 2013-04-15
788 Бэлхийн шинээр баригдах 5 км замын үргэлжлэл болох 0.7 км авто замыг шинээр барих, нийт 5.7 км авто замын нийт уртад гэрэлтүүлэг хийх ажил 2013-04-15
789 Газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажил 2013-04-13
790 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүс”-ийг тэмдэгжүүлэх ажил 2013-04-13
791 Улаанбаатар хотын газрын элэгдэл, эвдрэл, доройтлыг тогтоох үнэлгээг хийлгэж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах 2013-04-13
792 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулах урилга 2013-04-12
793 Дулаан хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх өргөтгөх, шинээр барих зураг, төсөл боловсруулах 2013-04-12
794 Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2013-04-10
795 Зөвлөх үйлчилгээний зарлал - 2 2013-04-10
796 Баянгол дүүрэг, 11, 12, 13, 17 хороо, Хан-Уул дүүргийн 13 дүгээр хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын угсралтын ажил 2013-04-09
797 Сонгинохайрхан дүүрэг, 1,2,3,4,9,10,11 хороодод баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын угсралтын ажил 2013-04-08
798 Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих ажлуудын зураг төсөв боловсруулах үйлчилгээ 2013-04-05
799 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын угсралтын ажил 2013-04-05
800 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын угсралтын ажил 2013-04-05