Дэлхийн хот-Улаанбаатар

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ


2013-06-12 09:14:16
Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ
НИТХ-ын 05 сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоосон. Тогтоолын дагуу Баянзүрх, Хан-уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Налайх, Багануур, Багахангай дүүрэгт нийт 15 309 га газрыг гэр бүлийн зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэх юм. Төлөвлөлтөд хамрагдсан дээрх газрыг хамгаалалтанд авах, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол хийлгэх, 2014-2016 онд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах замаар гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэдэд өмчлүүлэх ажлыг нийслэлийн Засаг дарга зохион байгуулна. Ингэхээр 2014 оноос нийслэлийн иргэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар авч эхлэх юм гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
Жич: Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил болон хэмжээг хүснэгтээр танилцуулая.
           
ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР ИРГЭНД
 ӨМЧЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХЭМЖЭЭ

 
Д/д
 
 
Байршил
 
Газрын
хэмжээ
/га/
Нэг. Баянзүрх дүүрэг
1 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн аманд байршуулан 54.0 га
2 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 22.0 га
3 20, 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 32.0 га
4 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 87.0 га
5 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 117.0 га
6 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд бйршуулан 166.0 га
7 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 366.0 га
8 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 71.0 га
9 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд  байршуулан 49.0 га
10 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 10.0 га
11 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 52.0 га
12 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 67.0 га
13 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 84.0 га
14 9, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 30.0 га
15 9, 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Улиастайн  аманд байршуулан 25.0 га
                              БҮГД 1232.0 га
Хоёр. Хан-Уул  дүүрэг
16 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан  97.0 га
17 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Туул тосгоны урд хэсэгт байршуулан 316.0 га
18 12 дугаар хорооны нутаг  Хапитатын амины сууцын хойд талд байршуулан 112.0 га
19 12, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт       Биокомбинатын зүүн урд хөндийд байршуулан 155.0 га
20 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт  7 дугаар хэсгийн задгай, Өлзийт Гавжийн шандийн орчимд байршуулан 1739.0 га
21 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Морингийн гэр хорооллын баруун урд талд байршуулан 67.0 га
22 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Хурганы аж ахуйн урд хөндийд төлөвлөж буй Аж үйлдвэрийн паркийн зүүн энгэрт байршуулан  104.0 га
                        БҮГД 2590.0 га
Гурав. Сонгинохайрхан дүүрэг
23 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Эмээлтийн баруун талд байршуулан 565.0 га
24 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Эмээлтэд  байршуулан 180.0 га
25 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Эмээлтэд  байршуулан 76.0 га
26 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Баруун туруунд  байршуулан 227.0 га
27 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тахилтын  аманд  байршуулан 184.0 га
28 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт   361 –ийн гарамын орчимд  байршуулан 785.0 га
29 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  361 –ийн гарамын орчимд  байршуулан 71.0 га
30 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  361-ийн гарамын зүүн хойд талд  байршуулан 517.0 га
31 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Хужиртын даваа орчимд  байршуулан 340.0 га
32 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Ар шижиртийн аманд  байршуулан 280.0 га
33 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Ар шижиртийн аманд  байршуулан 223.0 га
34 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Ар шижиртийн аманд  байршуулан 46.0 га
35 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Бурхантын аманд  байршуулан 399.0 га
36 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Сайр уулын өвөрт  байршуулан 69.0 га
37 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Цагаан чулуутын аманд  байршуулан 576.0 га
38 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Халзан мухарын аманд  байршуулан 289.0 га
39 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт   Тарвагатайн аманд  байршуулан 184.0 га
40 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт   Тарвагатайн аманд  байршуулан 353.0 га
41 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Саалийн аманд  байршуулан 783.0 га
42 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт  Рашаантын аманд  байршуулан 1064.0 га
43 21 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Оорцогийн аманд  байршуулан 807.0 га
                     БҮГД 8018.0 га
Дөрөв. Сүхбаатар дүүрэг
44 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан 64.0 га
45 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Тоосгоны үйлдвэрийн орчимд байршуулан 23.0 га
                     БҮГД 87.0 га
Тав. Налайх дүүрэг
46 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Мянганы замын урд талд, Хэнтий чиглэлийн авто зам дагуу байршуулан 166.0 га
                     БҮГД 166.0 га
Зургаа. Багануур дүүрэг
47 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Нуурын хорооллын хойд талд байршуулан 950.0 га
48 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Тариан булаг орчимд байршуулан 526.0 га
49 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Тариан булаг орчимд байршуулан 376.0 га
                     БҮГД 1852.0 га
Долоо. Багахангай дүүрэг
50 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан 160.0 га
51 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Улсын чанартай авто замын зүүн талд Урд дэлд байршуулан 611.0 га
52 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Суурьшлын бүсийн хойд талд байршуулан 593.0 га
                     БҮГД 1364.0 га
НИЙТ 15 309.0 га

Сэтгэгдлүүд  
АНХААР! Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.
Мэдээний сэтгэгдэлд ulaanbaatar.mn хариуцлага хүлээхгүй.

Зочин 202.170.69.XXX
2013-06-17 08:37
Ямар бичиг баримт бүрдүүлж очсоноор дээрх газраас эзэмших эрх үүсэх билээ. Зүгээр л гар нүцгэн очоод авчих юм уу?
Zochin 203.91.116.XXX
2013-06-18 12:47
bichig barimtnii talaar bas neg xvnii 0.7 ga gazar gej oilgoj bolox uu. mun vnetei yumuu unegvi geer yumuu
Билгүүнээ 203.194.114.XXX
2013-06-20 22:11
Холбоо барих утас байвал хаана байна ?
niislel 202.21.120.XXX
2013-06-21 22:43
Zuslangiin gazriig n omchluulj oghoo bolison gsen vg yumuu.taalagdahgvi bn
zochin 202.55.191.XXX
2013-06-22 09:37
hezeenees ehleh yum be 2014 onoos yumuu. odoo amidarch bgaa gazar aa omchloh bichig barimt huleej avch ehelsen yumuu todorhoi medeelel ogooch
cHIMGEE 202.131.238.XXX
2013-06-22 11:30
YAMAR BICHIG BARIMT XEZEE BURDUULJ XAANA OCHIX TALAAR MEDEELEL AVMAAR BN.GAZAR EZEMSHIX ERX NI BGAD BDAG NUXTSUL NI BURDEXGUI UM MEDELEL UGUUCH
Зочин 202.55.183.XXX
2013-06-22 12:53
19nd SHDuureg orhod l gazar mongol ulsiin hemjeend olgohgui geed baisan eniig yaj oilgoh vee ene gazriin albaniihan aygui ih zantai shdee
zochin 124.158.93.XXX
2013-06-22 13:57
ymar bichig barimt burduulj hezee hana ochih we??
жаөгн 203.194.115.XXX
2013-06-22 14:36
2014 оны 1-сарын 1-нээс дүүргийн газрын алба дээр очих юм уу.
ужэу 203.194.115.XXX
2013-06-22 14:41
ТВ-ээр зарлахыг харлаа, энэ бол төрийн үйлчилгээ нэг алхам урагшилсан хэрэг байна. Талархлаа илэрхийлье. Өмнө нь Ху намын үед хэзээ хаана газар өмчлүүлэх нь тодорхойгүй, нууц байлаа ш дээ, дүүрэгт танилтай нь л газар авдаг байсан байх, нэг очихоор өргөдөл авах болоогүй гэдэг, дахиад очихоор өргөдөл аваад дууссан гэдэг байлаа. Гэнэт 1 өдөр сонин дээр зар гаргаад маргааш нь алаан болоод тэгээд л гүйцээ. Тэр сонинг олж үзээгүй, дүүрэгт танилгүй хүн бол хохь нь болдог байсан.
ankhaa 202.170.68.XXX
2013-06-22 14:49
yamar bicheg barimt burduulekh yum be khaanas olj kharakh we
зочин 202.9.47.XXX
2013-06-22 16:10
яг хэзээнээс эхлэх юм бэ? тодорхой юм бичвэл зүгээр байна
zochin 103.10.22.XXX
2013-06-22 20:19
tegeed hezeenees ehelj bgaa ym be ene chini ymar bichig barimt bvrdvvlehiin todorhoi neg hariult uguuch
fop 202.126.91.XXX
2013-06-23 07:40
cak
zochin 202.55.182.XXX
2013-06-23 11:32
hi bid shine zaluu ger bul oorsdiin ezemshliin gazar gj bhgui tegeger gazartai boloh bolomj bn gdgiig medej awlaa yamar bichig barimt burduuleh we
6 sarin 24 gazriin albaar ochij hudal uneniig shalgayz 202.55.182.XXX
2013-06-23 12:39
gazar ogno gesen chinn saihan sanagdaj baina her unen hudal helj baigaag chin shalgana 6 sariin 24nd deerh gariin ali negeer ochijj orogdoloon ognoo unen bol odoogiin tord itgie ugui bol dahij hezeech yuch amalsan itgehgui
zochin 203.194.114.XXX
2013-06-23 19:45
hudlaa sh dee duussan hoino ni iim yumaar moligo umhuulhee boli BZD lav gazartai holbootoi yu ch hiihgui horigloson bga zasag darga shig yum ni
od 103.10.23.XXX
2013-06-24 18:23
үнэхээр өгөх бол сайхан л бн энэ олон асуултанд хариулаад тодорхой болгочвол.....
turmunh 103.11.194.XXX
2013-06-25 10:03
gazar awi gewel hana ochij ulzah ym bloo
usuhtuya 202.70.46.XXX
2013-06-25 16:39
ymar bichig barimt bvrdvvlj yg hezee haana ochih we
Зочин 202.70.46.XXX
2013-06-26 19:07
хэзээнээс ѳгѳх юм бэ тодорхой мэдээлэл хэрэгтэй байна.
zochin 202.9.47.XXX
2013-06-26 23:54
yamar bichig barimt burduulj haana hanadah yum be
amka 49.156.0.XXX
2013-06-27 14:47
ugn awchwal zugerl bn a ymar ymar bichig barimt burduulex yum boloo \
tsegii 203.194.114.XXX
2013-06-27 20:06
bayralaa mel haygiig ogsond end jahan medeelel dutuu nm jaham todorhoi yum bicheechee tegj boldoggvi yumuu ai
hishgee 202.9.47.XXX
2013-06-27 20:41
hezeenees ehlen haana uguh yum bol yaj uund hamragdah yum bol heljo ugj tuslaach
olzii 103.9.88.XXX
2013-06-27 20:51
tegeed gazraa hezeenees ogoh ym be?14onoos l ym shig bnaa daa .
Зочин 202.126.91.XXX
2013-06-27 20:53
tuw aimag ywah zamd Suhbat awargiin buga urjuuldeg mash tom hashaa baidag tuund buga gej bnuu. baiwal ulsad ymar ashig ogj bn we. baruun tald ni bas neg tom hashaa bn tedgeer gazriig shalguulj ard irged butsaan awj olon ail malaa belcheej amidarmaar bn shu. ter gazar minii sonssonoor hadgalamj zeeliin horshoo dampuuruulj bsan hun awsan gesen shu de. bugiin hajuugiin hashaag.
Зочин 202.126.91.XXX
2013-06-27 21:03
chingeltee duurgiin gazriin albanii ajilchidiig bugdiig ni solimoor bnaa. hajuu ailiin gazraas hudaldan awaad bichig barimtaa zasuulah getel yaj zasah haanaas ehlehee medehgui heden biyluugee damjuulaad suuldee material alga bolchihloo ene maygaar 3 jil ywj bn. ochih bolgond erguutsen tolog shig yum yriad l ymar ch ajliin chadwar bhgui uls bn shu de. solimoor bn shu.
12 202.21.112.XXX
2013-06-28 14:01
huuhedteigee 0.14 ga gazar awna gsn uguu ymar bichig barimt burduuleh ym bol
zochin 202.126.91.XXX
2013-06-28 14:45
ямар бичиг баримт хэрэгтэй вэ,хаана хандах ёстой вэ,
ochiro_erdene3 202.70.46.XXX
2013-06-29 00:13
ymar gaixalt mede we ymar bichig barimt bvrdvlex talar delgerengvi medelel ogoch
Л.Батбаяр 202.72.243.XXX
2013-06-29 23:44
ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ? тодорхой мэдээлэл өгөөчээ учир битүүлэг юм гаргачихаад хулхидаад байгаа юм бишүү газрын албаныхан тэгээд баахан авилгал
ринчин 183.81.171.XXX
2013-06-30 08:30
Энхтөрийн Галбадрах гэж хэн бэ.
vnenvv 203.91.117.XXX
2013-06-30 16:19
bi law jirmsen bhdaa gazar awah geed yawaad chadaagvi odoo hvvhed maani 6 nastai odoo ch awah geed yawaad chadahgui bna bzd.s yaawal awah we darga tsereg tanidag l bo awdag yum bish vv de ene gazar gedeg zviliig bzd.n zasag darga aaa
maagii 203.194.115.XXX
2013-07-01 22:54
hun avsan avaaguig herhen medeh bilee ehleed gazraa song gee bizdee tegehleer hetsuu yum bishuu dee
zochin 203.194.115.XXX
2013-07-01 23:25
gazriin baitsaagchid bolon tednii tanil tal ah duu nar ni ih hemjeegeer gazriin erhiig ni avaad zardag bichigdeegui huuli bgaa uuniig yaj zohitsuulah ve?
Иргэн 202.21.113.XXX
2013-07-01 23:29
Би ойлгохдоо 2014 оноос өгч эхлэнэ гэж ойлголоо. Гэхдээ элхээд газраа өгөхдөө тухайн дүүргийн газрын албаны ажилчид албан хаагчид өндөр түвшний мэдлэгтэй ямар ч үед инээмсэглэн хүмүүстэй харицах. Ажил эндээс л эхлэх. Мэдэхгүй чадахгүй хүмүүс зөндөө бий тэр болгонд нь дагаж бухимдуулахгүй байх. За тэгээд газраа өгөх дээ давхардуулахгүй байх нэгэнт өмчлүүлэх бол шууд л гэрчилгээг нь гаргаад өгчих хэрэгтэй. Эзэмших гаргаад л дараа нь өмчлүүлэх гэрчилгээ гаргаад л ингэж ажил удах шаардлага байхгүй байна.
Иргэн 202.21.113.XXX
2013-07-02 00:01
Газрын гэрчилгээ гаргах гэж 1 сар Нийслэлийн захирамж гарах гэж 3 сар энэ хугацааг багасгаж өгмөөр байна. Ер нь тэгээд өмчлүүлж байгаа газрын гэрчилгээг шууд л нийслэл гаргаад өгчих хэрэгтэй байгаа. Ингэж байж л ард иргэддээ шуурхай үйлчилгээг мэдрүүлэх хэрэгтэй байгаан. Энийг шийдэж чадвал АН дараагийн сонгуульд бүрэн бүрэлдхүүнээрээ гарч чадна.
Нямаа 203.194.114.XXX
2013-07-02 21:36
Энэхүү газрыг яаж өмчлөн авах вэ? Энэ Улаанбаатараас нүүлгэх гэж байгаа айлууд яаж тэнд амьдрах вэ? Та бүхэн яаж дэд бүтэцын шийдэж байгаа вэ? Тэр нүүж очсон газартаа яаж амьдрах вэ? цахилгаан байхгүй, ямар ажил орлоггүй? Эсвэл тэр хол газраас Улаанбаатар луу өдөр бүр ажилдаа явах юм уу?
BOLOR 103.10.22.XXX
2013-07-02 23:29
CHingeltei duureg yasan yum be yagaad khamragdahgui bgaa yum be.
Ichinnorov 103.10.22.XXX
2013-07-03 17:30
Yamar bichig barimt bvrdvvleh we heleed uguuch Ichka_norov@yahoo.com
uka 202.70.46.XXX
2013-07-04 15:53
gazar omchloh hvselte hezenees ogch boloh ve
uka 202.70.46.XXX
2013-07-04 16:01
mon zuslangin hed heden bvsed gazar olgono gsn haana haana olgoh talar medelel ogoch
huslen 202.70.46.XXX
2013-07-05 12:15
taatai l medee bn da. yaj gazartai boloh we zaluu ger buluud minee haana hanadah ystoi yum bol do....
zochin 103.11.195.XXX
2013-07-06 18:59
tegeed ene odoo 0.5 ymu 0.7 ymu hvmvvs ynz bvreer l yriad bhiin todorhoigvi hudlaa goshgoruulsan toim medeelel bish delgerengvi bmaar bnaa
Boldoo 27.123.214.XXX
2013-07-09 14:47
Irgen hvn ali ch horoond awch bolohuu
zochin 202.170.68.XXX
2013-07-09 15:33
irgeded gazar tuluvluj bgaad bayarlaj bna holbogdoh albanii humuus ni zochdiin asuultad hariult uguuchee. bugd l ijil asuult asuusan bna negdsen hariult ugchihud yadag bnaa bi ch gsn busad humuustei ijil asuult tavimaar bna
carzorigoo 202.55.191.XXX
2013-07-10 17:08
amjiad gazartai bolcgoox xeregtei shuu
shudarga bgch gazriin albanii ajilchid 202.55.191.XXX
2013-07-13 03:18
ali hediin naad gazraas chini avah neg ni avaad ehelsen gazriin albaniihan tanil taltaigaa niileed ali saihan gazriig ni avj ehelsen neleen deerees ene unen toriin aiguullagiin ajilchid ingeheer hendee itgeh vee muuhai bg biz archaa aldsan oron too boglogchid haa gazar olon bdg ene bugd unen shuu erhmuudee shudarga zang erhemletsgeee
Саруул 202.126.90.XXX
2013-07-14 11:09
энэ нөгөө 0.7 га газар мөн үү
Саруул 202.126.90.XXX
2013-07-14 11:11
0.7 га газраа аваагүй хүн одооавж болох юм болвуу ??? хүмүүсээ
jagaa 103.11.195.XXX
2013-07-20 14:57
ajlaa hii dee ih zantai yarbagaruudaa
oogii-8473 124.158.94.XXX
2013-07-21 13:54
ямар бичиг баримт хэрэгтэй юм бэ. иргэд асуусан байх юм би бас асууя. хариултыг хаанаас олох вэ аан...утас байна уу.. хариулахгүй юм бол юунд ингэж хүмүүсийг үймүүлж байдаг юм бэ... хаанаа хариулт байна ааааааа...
zulaa 202.55.182.XXX
2013-07-24 20:25
tegeed gazar yg haanat uguud bn ene deer duurguudeer chin ochihloor gazar olgolt ehleegui geed bn shuudee hudlaa bichiheen bolie
website seo 171.221.30.XXX
2013-07-25 16:05
Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ - Улаанбаатар хот website seo
oogii 103.23.51.XXX
2013-08-02 18:08
zygeer l vum vamar bicnig barimt bvrdvvleh talaar delgerengvi bwal zygeer bna
ТАНЫ НЭР: 103.23.51.XXX
2013-08-15 21:49
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ГАЗАРЫН АЛБА ТУУЛ ГОЛ РУУ УХСАН БАХАН КАРЫН ТИЙШЭЭ ЮУ? БОЛЬЁ ОО ХАН-УУЛ ОРОН НУТАГИЙН ӨМЧИТ ХХК ХОГЫН УРГАМАЛ АЧИХГҮЙ БАЙНА ШҮҮ
irgen 103.11.195.XXX
2013-08-18 11:27
sn bna u ene udriin mend hezeenees umchluulj ehleh yum be hugatsaagaa todorhoi heleh heregtei shuu dee
zochin 103.11.195.XXX
2013-08-18 20:18
urgudluu avaad ehelsen gej unen uu albani hunees hariu avmaar baih yum aa
bolor 103.10.23.XXX
2013-09-17 13:37
gazriin orgodloo hezee ysj ogoh we.msnaih odoo hurtel gazargui ailiin hashasnd amidarch bn.onlainaar gazriin orgodol aena gej bsan ene unen u .
bolor 103.23.51.XXX
2013-10-09 15:20
gazriin orgodoloo yaj huleej awah ym be todorhoi il tod bailgaj boldoggui ymu.gazriin albaas asuuhar meddeggui ym bn le shde.tsaaguura huwaaj ideh gd medeh hungui bh yma.
zochin 202.55.182.XXX
2013-10-09 23:44
Han uul duurgiin gazariin alba deer ochsin gazar olgolt zogsson bga gesen hezeenees olgoj ehleh yum be?
monhbayar 202.55.191.XXX
2013-10-17 19:14
gazar olgolt gj shal hudlaa dvvrgiin gazariin albaniihan taniluudn awchaad zardagiin bainleshde
startupcu 180.102.202.XXX
2014-10-16 14:04
Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ - Улаанбаатар хот startupcu
canada goose london 89.144.184.XXX
2015-01-09 17:35
canada goose 2xsow 3-view drawing example canada goose london
bagii 202.179.20.XXX
2015-02-13 05:13
10 xoroololiin 2 taliin buudal deer muuriin baishin tvtc bariulaxiig boliulaaj avtobus2buudalaa yanzaluulj ogooch
Kendjpepenx 178.137.92.XXX
2015-09-06 01:08
marine asvab study guides asvab test 4test exam practice questions asvab job qualifications
TimothyEi 178.137.92.XXX
2015-09-10 02:02
low risk betting betting on esports baseball teams standings best fantasy baseball websites
Armandocix 31.184.238.XXX
2016-06-17 21:18
http://cheapcollegecustomessaywritingserviceshelp.top/phd-thesis-writing.php - phd thesis writing
Armandocix 31.184.238.XXX
2016-06-19 17:53
http://cheapcollegecustomessaywritingserviceshelp.top/buy-term-paper-writing-service.php - buy term paper writing service
Armandocix 31.184.238.XXX
2016-06-19 23:48
http://cheapcollegecustomessaywritingserviceshelp.top/case-study-essay-writing-services.php - case study essay writing services
Armandocix 31.184.238.XXX
2016-06-20 15:35
http://cheapcollegecustomessaywritingserviceshelp.top/buy-term-paper-writing-service.php - buy term paper writing service
uyanga 103.9.88.XXX
2016-06-26 13:37
odoo gazar olgoj bgamu 0oklm5fn5m
zochin 103.10.22.XXX
2016-07-01 21:00
MAN Iiinhan gazariin albanii dood tvshimd chin coligohoocoo omno geed shyyrhai ajilj baigaa yum shig baina lee tahiltad l lav cyi gazar vldeelgvi dee
asNoff2gt7x 46.161.9.XXX
2016-07-18 22:15
[url=http://wellbutrinsr.eu/]wellbutrin sr[/url] [url=http://buy-retin-a.date/]retin-a without prescription[/url] [url=http://singulair-medicine.party/]singulair[/url] [url=http://tadalissx.trade/]tadalis sx without prescription[/url]
asNofo44qf1 46.161.9.XXX
2016-10-01 01:16
[url=http://viagratriangle.click/]best prices on viagra[/url] [url=http://buyrobaxin.space/]more hints[/url] [url=http://albuterolsulfate.party/]albuterol sulfate[/url] [url=http://doxycycline-price.us/]doxycycline[/url] [url=http://amoxil.tech/]amoxil[/url] [url=http://celebrex200mg.party/]celebrex[/url]
JamOffenry 146.185.223.XXX
1 сарын өмнө
Hydrochlorothiazide Microzide [url=http://oc-35.com]parapharmacie propecia[/url] Buy Plavix In Canada Tetracycline For Sale Safest Site [url=http://shopbestmedrxed.com]cialis[/url] H Pylori And Cephalexin Worldwide Bentyl 20mg Medicine Website Low Price Pharmacy [url=http://aquedan.com]buy zoloft uk[/url] Propecia Information Leaflet Effects Of Mixing Keflex And Alcohol Himcolin
asNofrn3jvo 46.161.9.XXX
1 сарын өмнө
[url=http://tretinoincream005.party/]tretinoin cream 0.05[/url] [url=http://buycymbalta.men/]buy cymbalta[/url] [url=http://ciallis.top/]ciallis[/url] [url=http://buy-fluoxetine.click/]buy fluoxetine[/url] [url=http://benicaronline.science/]benicar[/url] [url=http://nolvadexpct.party/]nolvadex pct buy[/url]
asNoftvfq0j 46.161.9.XXX
1 сарын өмнө
[url=http://celebrex200mg.party/]celebrex 200 mg[/url] [url=http://serpina-online.webcam/]generic serpina[/url] [url=http://buyclindamycin.men/]clindamycin[/url] [url=http://cleocin.stream/]cleocin t[/url] [url=http://metformin-hcl.science/]metformin[/url] [url=http://metformintablets.science/]metformin 850 mg[/url]
asNof7kmfpa 46.161.9.XXX
30 өдрийн өмнө
[url=http://citalopramhydrobromide.link/]citalopram[/url] [url=http://buy-celebrex.us/]where to buy celebrex[/url] [url=http://finasteride-5mg.science/]finasteride 5 mg[/url] [url=http://azithromycin500mgtablets.in.net/]azithromycin[/url]
asNof1an6c6 46.161.9.XXX
13 өдрийн өмнө
[url=http://albuterolsulfateinhalationsolution.review/]albuterol[/url] [url=http://bupropion.gdn/]bupropion[/url] [url=http://suhagra-online.party/]suhagra[/url] [url=http://buy-valtrex.us/]buy valtrex online[/url]
drmirdcq 93.171.158.XXX
5 өдрийн өмнө
zplszawp http://molodezhka4sezon.soup.io/
PhilipSa 31.184.236.XXX
11 цагийн өмнө
canadian pharmacy mall free samples of viagra and cialis cialis 200 mg india canadian pharmacy cialis 20mg blue mountain pharmacy canada
TimothyJob 31.184.236.XXX
6 цагийн өмнө
viagra no prescription fast deliverycanadian pharmacy cialiscanadian pharmacy 24hrcanadian prednisonecanadian discount pharmacies
 
Сурталчилгаа
Санал асуулга