Нийслэлийн шуурхай


#1 2017 -оны 5 -р сарын 22 13 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэрэгжүүлэгч агентлаг Дүүрэг Захирагчийн ажлын алба Харьяа байгууллага ЗАА харьяа байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
#2 2017 -оны 5 -р сарын 8 9 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захирагчийн ажлын алба Хэрэгжүүлэгч агентлаг Дүүрэг Харьяа байгууллага ЗАА харьяа байгууллага Монгол улсын нийслэл Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
#3 2017 -оны 4 -р сарын 24 7 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэрэгжүүлэгч агентлаг Харьяа байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Монгол улсын нийслэл Захирагчийн ажлын алба Дүүрэг ЗАА харьяа байгууллага
#4 2017 -оны 4 -р сарын 10 11 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэрэгжүүлэгч агентлаг Дүүрэг Захирагчийн ажлын алба ЗАА харьяа байгууллага
#5 2017 -оны 3 -р сарын 27 8 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Монгол улсын нийслэл Захирагчийн ажлын алба Харьяа байгууллага Дүүрэг Хэрэгжүүлэгч агентлаг ЗАА харьяа байгууллага
#6 2017 -оны 3 -р сарын 6 4 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Дүүрэг Монгол улсын нийслэл Захирагчийн ажлын алба Хэрэгжүүлэгч агентлаг ЗАА харьяа байгууллага
#7 2017 -оны 2 -р сарын 20 4 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Захирагчийн ажлын алба Дүүрэг Хэрэгжүүлэгч агентлаг ЗАА харьяа байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Монгол улсын нийслэл
#8 2017 -оны 2 -р сарын 6 13 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Хэрэгжүүлэгч агентлаг Монгол улсын нийслэл Захирагчийн ажлын алба Дүүрэг Харьяа байгууллага ЗАА харьяа байгууллага
#9 2017 -оны 1 -р сарын 2 6 - Үүрэг даалгавар ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Монгол улсын нийслэл Захирагчийн ажлын алба Хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар