Гэрээгээ зөрчсөн зарим иргэний газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болголоо

2014-07-23 00:00:00
Нийслэлийн Засаг дарга 2014 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдөр А/600 дугаар захирамж гаргаж 11 иргэн, хуулийн этгээдийн газар эзэмших гэрчилгээг хүчингүй болголоо. Монгол Улсын Газрын тухай хууль болон иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээний нөхцөл болзлыг удаа дараа зөрчиж хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил дараалан ашиглаагүй, газрын төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлөөгүй дараах иргэн аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болсноор газар эзэмших эрх мөн дуусгавар болж байгаа юм.  Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан иргэн, хуулийн этгээдүүдийн газар эзэмшүүлэх гэрээг цуцалж, мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулах, газар чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

  ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХ ОЛГОСОН ШИЙДВЭР НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ
д/д Газар эзэмшигч байгууллагын нэр Хороо Зориулалт Хэмжээ /м2/ Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Нийслэлийн Засаг даргын хүчингүй болж буй захирамж
Баянзүрх дүүрэг
1 О.Анхбаяр 1 Үйлчилгээ 400 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2012 оны А/344
2 Ц.Чулуунбат 1 Рок поп, уран бүтээлчдийн төвийн барилга 365 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 662
3 Т.Алтангэрэл 2 Дугуй засвар, үйлчилгээ 72 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2006 оны 86
4 Д.Наранцэцэг 3 Үйлчилгээ 240 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2004 оны 455
5 Силвэртауэр ХХК 3 Орон сууц 1800 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 98
6 Нексус ХХК 3 Орон сууц 2200 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 677
7 ЛУТА ХХК 4 Үйлчилгээтэй орон сууц 300 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 678
8 Д.Болдбаатар 4 Амины орон сууц 300 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 367