Замын урсгал засварын ажил 7 сард дуусна

2014-05-29 00:00:00
Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хэрэгжүүлэх хотын гудамж замуудын урсгал засварын /нөхөөс/ ажлыг “Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэхээр 2014 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Зам засварын ажил 2014 оны 05 дугаар сарын 23-наас эхэлсэн бөгөөд 07 дугаар сарын 01-ний дотор хийж гүйцэтгэж дуусах гэрээтэй.  Урсгал засварын ажлыг хийх явцад замын хөдөлгөөнийг бүрэн хаахгүйгээр тухайн засвар хийх хэсэгт хаалт, тэмдэг тавьж хийж гүйцэтгэнэ. Энэ онд нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хийх хотын гол болон туслах гудамж замуудын засварын ажлын жагсаалтыг дэлгэрэнгүй танилцуулж байна гэж Нийслэлийн Автозамын газраас мэдээллээ.