Нийслэлийн агентлаг, дүүрэг, хороодын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог танилцуулж байна

2014-03-04 00:00:00
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс  нийтэд зарлаж байна.
Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.
Нийтэд мэдээлж байгаа энэхүү  төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Нийслэл дэх Төрийн албаны  зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу ирж бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг  тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ   албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах  түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.   Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд 2014 оны  03 дугаар сарын 10-ны өдөр 10-17 цагийн хооронд захиалагч байгууллагуудад өөрийн биеэр очиж бүртгүүлнэ гэж Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлөөс мэдээллээ.
 


ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДЭЭС НӨХӨХ ТУХАЙ
 
          
 
 БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд доорхи хаягаар 2014 оны  03 дугаар сарын 10-ны өдөр 10-17 цагийн хооронд захиалагч байгууллагуудад өөрийн биеэр очиж бүртгүүлнэ.
Бүртгүүлэх иргэд доорхи дугаарын утсанд холбогдож лавлагаа авч болно.
·         Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: 88006135
·         Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: 88848445
·         Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: 96067079
·         Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: 99194422
·         Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: 88854038
·         Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: 89288806
·         Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба: 315348
·         Нийслэлийн Авто замын газар: 325385
·         Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар: 320461
·         Нийслэлийн Тээврийн газар: 325067
·         Нийслэлийн Агаарын чанарын алба: 314876
·         Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар: 315613
·         Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар: 70138687
·         Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар: 318003
·         Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газар:  99001398
·         Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар: 70110502
·         Нийслэлийн Соёл урлагийн газар:  325129
·         Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар: 91911368
·         Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар: 70118289
·         Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар: 330822
·         Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар:  70110500
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДААС ИРҮҮЛСЭН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА /Агентлаг/
                 
Албан тушаалын нэр Ангилал зэрэглэл А/байрны тоо Сул орон тоо гарсан үндэслэл Хариуцах асуудал Тухайн албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
  1.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /1/
1 Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-6 1 өөр ажилд шилжсэн Улаанбаатар хотын иргэдэд хүрч байгаа ус, дулаан, цахилгааны үйлчилгээнд тогтмол мониторинг хийх, ашиглалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт үнэлгээ хийх, бодлогын зорилтын хэрэгжилтийг хангуулах зөвлөмж өгөх Бакалавр, түүнээс дээш Дулаан эсхүл  ус хангамж эсхүл  сантехникийн инженер   Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Багаар ажиллах, зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, компьютерийн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
  2.Нийслэлийн Автозамын газар /3/
1 Ашиглалтын мэргэжилтэн ТЗ-5 1 НЗД-ын 2013 оны А/92 дугаар захирамжаар шинээр бий болсон Нийслэлийн авто замын сүлжээний авто зам, замын байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэлт, засвар, арчлалт хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах  ажлыг зохион байгуулж, хяналт тавих Бакалавр, түүнээс дээш Авто зам барилгын инженер     Ажлын арга барил, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай байх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Авлигын эсрэг хуулийг мөрдөн ажиллах, ашиг сонирхолын зөрчилгүй байх
2 Зам гүүрийн барилга засвар хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-6 1 НЗД-ын 2013 оны А/92 дугаар захирамжаар шинээр бий болсон Зам гүүрийн барилга засварлах, гэнэтийн болон байгалийн гамшгийн улмаас авто зам, гүүрийн байгууламжинд эвдрэлийг  сэргээн засварлах ажлын явц, гүйцэтгэлд технологийн хяналт тавих Бакалавр, түүнээс дээш Авто замын инженер   Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх Ажлын арга барил, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, багаар ажиллах чадвартай байх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Авлигын эсрэг хуулийг мөрдөн ажиллах, ашиг сонирхолын зөрчилгүй байх
3 Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн ТЗ-5 1 НЗД-ын 2013 оны А/92 дугаар захирамжаар шинээр бий болсон Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөө,  УБ хотод шинээр барих болон өргөтгөл шинэчлэл хийгдэх авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлын  чанарт хяналт тавьж иргэдийг аюулгүй, ая тухтай зорчих нөхцлөөр хангах Бакалавр, түүнээс дээш Гүүрийн инженер, Авто замын инженер    
  3. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба
1 Дотоод болон шуурхай ажил хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинэ бүтцээр батлагдсан орон тоо Албаны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах, бичиг баримт, протокол хөтлөх, тушаал, шийдвэр, албан бичиг  боловсруулах, архивын нэгж бүрдүүлэх, албаны ажлыг хуваарийг зохицуулах, уулзалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах Бакалавр, түүнээс дээш Менежмент маркетинг   Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх Багаар ажиллах, оффисийн хэрэглээний программ дээр ажиллах, дотоод гадаад сүлжээнээс мэдээлэл авах, явуулах чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй байх. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах
2 Техник хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинэ бүтцээр батлагдсан орон тоо  Лабораторийн бүх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах. Бакалавр, түүнээс дээш Хими-технологич  Байгаль орчны мониторинг Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
  3.Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар  /1/
 
1
Төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн  
ТЗ-5
 
1
Бүтцийн өөрчлөлт Улаанбаатар хотод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хот, хот орчмын бүсэд хэрэгжих аялал жуулчлалын төсөл, хөтөлбөрүүдийг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, зохион байгуулалтаар хангах
 
Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй      /Өндөр хөгжилтэй оронд  суралцсан/ Аялал жуулчлалын удирдлага Аялал жуулчлалын төслийн удирдлага, менежмент Мэргэжлээ рээ 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх Ажлын арга барил, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, Харилцааны соёл,
багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах чадвартай
 
 
Англи хэлний дээд /ТOEIC 780-аас дээш,  TOEFL IBT 95-аас дээш, IELTS 7-оос дээш оноотой байх/
  4.Нийслэлийн Байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар /3/
1 Мэдээллийн сан, IT хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөл төөр Байгаль орчны мэдээллүүдийг нэгтгэн боловсруулж, BAIGALDATA.MN байгаль орчны мэдээллийн сан, USTAT.MN худгийн мэдээллийн санд оруулах, байгууллагын вэб сайт, хуудсуудыг хөгжүүлэх Бакалавр, түүнээс дээш Ландшафтын архитектур Байгаль
орчин болон мэдээллийн систем
Төрийн
албанд
6-аас доошгүй
сар
ажилласан
байх
Монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, багаар ажиллах, зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих чадвартай
 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, Авлигын эсрэг хуулийг мөрдөн ажиллах, ашиг сонирхолын зөрчилгүй байх
2 Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 2 Бүтцийн өөрчлөл төөр Нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх бодлогын баримт бичиг боловсруулах, төлөвлөхөд санал оруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, үр дүнг тооцох Бакалавр, түүнээс дээш Экологич, ой зүйч, ландшафтын архитектур, байгаль орчны хяналт үнэлгээ   Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
3 Зуслангийн товчооны мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөл төөр Нийслэлийн ногоон бүсэд амьдарч буй  иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, орчны бохирлыг бууруулах, байгаль хамгаалах хууль тогтоомж, журмыг сурталчлах, мөрдүүлэх, хяналт тавих Бакалавр, түүнээс дээш Экологи, байгаль хамгаалал, ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл   Төрийн
албанд
6-аас доошгүй
сар
ажилласан
байх
  5.Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газар /3/
1 Гэрээ хариуцсан төслийн  мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх талаар гарсан хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, зохистой харилцааг бий болгох, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн  баталгааг хангах зорилгоор  гэр хорооллын газрыг зохион байгуулах, төлөвлөх, барилгажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах Бакалавр, түүнээс дээш Эрх зүйч, Эдийн засагч   Төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан байх Монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, компьютерийн хэрэглээний
програмуудыг
эзэмшсэн, багаар ажиллах, орчноо мэдрэх, зөв үнэлэх, олон нийттэй харьцах чадвартай
Орос, англи хэлний  дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
2 Хэвлэл мэдээлэл, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Гэр хорооллыг хөгжүүлэх талаар гаргасан хууль тогтоомж, бодлого шийдвэр арга хэмжээ, төслүүд, тэдгээрийн хэрэгжилт, үр дүнг олон нийтэд таниулах, сурталчилах, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах Бакалавр, түүнээс дээш Сэтгүүлч, Улс төр судлаач   Мэргэжлээрээ ажилласан байх Орос хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
3 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Барилга байгууламжийг зураг төслийн дагуу угсарч барих ажлыг удирдан зохион байгуулах, барилгын норм, дүрэм, стандарт, техникийн нөхцлийн шаардлагыг хангах, хянах Бакалавр, түүнээс дээш Барилгын инженер, Олон улсын харилцаа   Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил  ажилласан байх Барилгын инженерингийн сонирхолтой
Орон зай дүрслэ лийн хөгжингүй сэтгэлгээ, математик тооцоол лын чадавхитай бүтээлч сэтгэлгээ,  сэтгэн бодох чадвараа хөгжүүлсэн ба зураг төслийн нарийн мэдрэмж тэй байх
 
  6.Нийслэлтийн Хөдөлмөрийн газар /2/
 
 
1
СХД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн
ТЗ-4 1 Шинэ орон тоо Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Бакалавр, түүнээс дээш Эдийн засагч,
эрх зүйч
 
Хөдөлмө рийн харилцаа гаар мэргэшсэн
байх
 
Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
 
Багаар ажиллах, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан  хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
2 БЗД-ийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн
Мэргэжилтэн
ТЗ-4 1 Шинэ орон тоо гарсан Хороо хариуцсан мэргэжилтэн Бакалавр, түүнээс дээш Нийгмийн ажилтан,  Бизнесийн удирдлага Хөдөлмө рийн салбарын ажилтнуу дын чадавхи бэхжүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх /гэрчилгээ тэй Төрийн албанд  6 сараас  дээш хугацаанд ажилласан байх
 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
  7.Нийслэлийн Соёл урлагийн газар /1/
1 мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Соёлын биет бус өв, хөтөлбөр хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Соёл, Урлаг  судлаач   Төрийн албанд 3-аас дээш жил ажилласан байх Удирдан зохион байгуулах, харьцааны соёл, багаар ажиллах чадвартай албан хэрэг хөтлөх, албан бичиг боловсруулах чадвартай, Англи хэлийг зохих түвшинд эзэмшсэн байх ТАХ-ийн  ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 
  8.Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар /7/
1 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Мэдээллийн технологи, олон нийттэй харилцах Бакалавр, түүнээс дээш Мэдээллийн технологи, компьютерийн техник хангамж     Веб хуудас хийх, компьютерийн техник үйлчилгээ үзүүлэх, хэвлэлийн эх бэлтгэх, багаар ажиллах,     зохион байгуулах ТАХ-ийн  ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 
2 Ахлах мэргэжилтэн ТЗ-6 1 Шинээр батлагд сан Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологи хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Мал зүйч Мал аж ахуйн чиглэлээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээ рээ 5-аас доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 3-с доошгүй жил ажилласан Төлөвлөх,   багаар ажиллах,    зохион байгуулах, оффисийн хэрэглээний программууд эзэмшсэн Англи хэлний ахисан дунд
3 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалт хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Мал зүйч Мал аж ахуйн чиглэлээр мэргэшсэн байх ТАХ-ийн  ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 
4 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Малын бүртгэлжүүлэлт хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Мал зүйч Мал аж ахуйн чиглэлээр мэргэшсэн байх ТАХ-ийн  ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 
5 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Жимс, жимсгэнэ, ашигт таримлын үйлдвэрлэл хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Агрономич Сургагч багш"-аар мэргэшсэн байх Мэргэжлээ рээ 2-с доошгүй жил, үүнээс төрийн албанд 1-с доошгүй жил ажилласан Төлөвлөх,   багаар ажиллах,    зохион байгуулах, оффисийн хэрэглээний программууд эзэмшсэн ТАХ-ийн  ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
 
6 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, технологи хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Агрономич Сургагч багш"-аар мэргэшсэн байх
7 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр батлагд сан Хамгаалагдсан хөрсний үйлдвэрлэл, технологи хариуцсан мэргэжилтэн Бакалавр, түүнээс дээш Газар тариалангийн эдийн засагч Сургагч багш"-аар мэргэшсэн байх
  9.Нийслэлийн Тээврийн газар  /3/
1 Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч ТЗ-6 2 Тэтгэвэрт гарсан Автотээврийн тухай  хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан стандарт, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, буруутай үйлдлийг илрүүлж таслан зогсоох, хариуцлага хүлээлгэх Бакалавр, түүнээс дээш Авто тээврийн инженер эдийн засагч, механик- инженер,  эрх зүйч   Мэргэжлээ рээ  3 болон түүнээс  дээш жил ажилласан МУ-ын хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журмын талаар өндөр мэдлэгтэй байх, хууль тогтоомжийг зөв хэрэглэх ур чадвартай байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөх
2 Ачаа тээврийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөлтөөр Ачаа тээврийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, өдөр тутмын ачаа тээвэрлэлтэнд зохицуулалт хийх, төмөр замын сүлжээг ашиглан ачаа тээврийн үйлчилгээг төлөвлөх Бакалавр, түүнээс дээш Инженер эдийн засагч, автотээврийн инженер Мэргэшсэн инженер байх Мэргэжлээ рээ  3-аас жил үүнээс төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан байх Мэргэжлийн түвшинд асуудал боловсруулах зөв шийдвэр гаргах, тухайн албан тушаалд үнэнч шударга хандаж, зарчимч шаардлага тавих чадвартай байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөх, хариуцлага хүлээх,
3 Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн ТЗ-5 1 албан тушаал дэвшсэн Байгууллагын мэдээлэл технологийн чиглэлээр баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг хангах Бакалавр, түүнээс дээш Мэдээллийн технологийн чиглэлийн мэргэжилтэй Мэдээллийн технологийн чиглэлийн магистер Мэргэжлээ рээ  5 болон түүнээс  дээш жил ажилласан Программ хангамжийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээ хийдэг байх, Orecle, MSSQL, MySQL … зэрэг өгөгдлийн сангуудтай ажиллах , Windosw болон Unix зэрэг серверүүдийн тохиргоо хийх Англи хэлний дундаас дээш түвшний  мэдлэгтэй
  10.Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар /3/
1 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөлтөөр Хүүхэд, өсвөр үеийнхний оролцооны асуудал Бакалавр түүнээс дээш Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, багш Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн чадавхи бэхжүүлэх чиглэлээр сургалтад хамрагдсан Төрийн болон ТББ-д 6 сараас дээш хугацаагаар ажилласан байх Багаар ажиллах чадвартай, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу баримт бичиг боловсруулах  чадвартай, компьютерийн өргөн хэрэглээний программ, дотоод гадаад сүлжээ ашиглах чадвартай байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, төрийн болон байгууллага, хувь хүний нууцыг чанд хадгалах,
 
Шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах
2 Мэргэжилтэн /кейс менежер/ ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөлтөөр Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ Бакалавр түүнээс дээш Нийгмийн ажилтан Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр чадавхи бэхжүүлэх сургалтад хамрагдсан
3 Сэтгэл зүйч ТЗ-5 1 Бүтцийн өөрчлөлтөөр Гэр бүл, хүүхэд хамгааллын нийгэм-сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээний сэтгэл зүйн зөвлөгөө, заслын үйлчилгээг хөгжүүлэх, тогтолцоог бий болгох;
 
Магистр Сэтгэл
зүйч
Мэргэжлийн чиглэлээр Төрийн болон ТББ-д 1-ээс дээш жил ажилласан байх
  11.Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар /4/
1  
 
 
 
Мэдээллийн систем, автоматжуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 
 
 
 
 
ТЗ-5
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
Сурахаар
ННЗБ-ын хэмжээнд мэдээллийн системийн үр ашгийг  дээшлүүлэх, автоматжуулах, шинэ системийг  нэвтрүүлэх, системийн байнгын өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх , нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний удирдлагын системийн байнгын үйл ажиллагааг ханган ажиллах Бакалавр, түүнээс дээш Техник хангамжийн Мэдээллийн систем , програм хангамж Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил  ажилласан Санаачлагатай , бусдын санал санаачлагыг дэмждэг, асуудал боловсруулах, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
2  
 
 
Сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн
 
 
 
 
ТЗ-5
 
 
 
1
 
 
 
Сурахаар
Нийслэлийн хэмжээнд сүлжээ интернетийн чиглэлийн ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих байнгын үйл ажиллагаа, мэргэжил арга зүйгээр  хангаж ажиллах Бакалавр, түүнээс дээш Сүлжээ Техник хангамжийн чиглэлийн Сүлжээ зохион байгуулалт техник хангамж Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан Асуудал боловсруулах санал бодлоо товч тодорхой үндэслэлтэй итгэл үнэмшилтэй бичгээр илэрхийлж чаддаг байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих
3
 
 
 
 
 
 
 
Сервер систем хариуцсан мэргэжилтэн
 
 
ТЗ-5
 
 
1
 
 
Сурахаар
Нийслэлийн нэгдсэн дата төвийн сервер тоног төхөөрөмжүүдийн байнгын найдвартай  үйл ажиллагааг зохион байгуулах, шинэ дэвшилтэд систем  нэвтрүүлэх, хөгжүүлэлт, өргөтгөлийг хийх Бакалавр, түүнээс дээш Систем админ програм хангамжийн Сүлжээ сервер системийн админ зохион байгуулалт Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан
  12.Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн газар /1/
1 мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Шинээр байгуулагдсан Mэдээлэл технологи, олон нийтийн хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн сан Баклавр, түүнээс дээш Эдийн засагч, Бизнесийн удирдлага, Компьютерийн техник хангамж, сүлжээний инженер,   Мэргэжлээ рээ ажилласан байх Багаар ажиллах, Word, Exсel, Powerpoint, Prezi зэрэг хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;
Илүү цагаар ажиллах
  13.Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар /10/
1 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Гадаад хамтын ажиллагаа, эрдэм шинжилгээ судалгаа Бакалавр, түүнээс дээш Хүний их эмч   Улсад               3-аас доошгүй
жил ажилласан
Багаар ажиллах, манлайлах, баримт бичиг боловсруулах, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн  стандартын мэдлэгтэй
 
 
 
 
 
 
Англи, хэлний ахисан дунд шатны мэдлэгтэй
Байх
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2012 оны А/111 дугаар захирамж Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар Бакалавр, түүнээс дээш Хүний их эмч Нийгмийн Эрүүл мэндээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээ рээ 3-аас доошгүй,
жил ажилласан
3 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Орчны эрүүл мэнд, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын халдвар, хамгааллын асуудал Бакалавр, түүнээс дээш тархвар
судлаач
Тархвар судлаачийн чиглэлээр мэргэшсэн байх Мэргэжлээ рээ 3-с доошгүй жил ажилласан
4 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Дархлаажуулалт бүхий халдварт өвчин, Амьсгалын замын халдварт өвчний асуудал Бакалавр, түүнээс дээш тархвар
судлаач
Мэргэжлээ рээ 3-аас доошгүй,
жил ажилласан
5 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Бэлгийн замаар дамжих халдвар, эмнэлгээс шалтгаалах халдварын асуудал хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш тархвар
судлаач
Мэргэжлээ рээ 3-аас доошгүй,
жил ажилласан
Багаар ажиллах баримт бичиг боловсруулах, удирдан зохион байгуулах, илтгэх чадвартай гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих; илүү цагаар ажиллах
6 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Гэдэсний халдвар, зооноз, шинэ болон сэргэж буй гоц халдварт өвчний асуудал Бакалавр, түүнээс дээш тархвар
судлаач
7 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2012 оны А/111 дугаар захирамж Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт Бакалавр, түүнээс дээш Биеийн тамирын арга зүйч эмчилгээний биеийн тамираар мэргэшсэн Мэргэжлээ рээ 3-аас доошгүй,
жил ажилласан
8 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 2012 оны А/111 дугаар захирамж Хөрөнгө оруулалт, барилга байгууламжийн засвар үйлчилгээ Бакалавр болон түүнээс дээш Эдийн засагч Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах сургалтад хамрагдсан Мэргэжлээ рээ 3-аас доошгүй жил ажилласан
9 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Халдварт болон халдварт бус өвчний мэдээ, мэдээлэл Бакалавр болон түүнээс дээш Хүний их эмч Эрүүл мэндийн статисти кээр мэргэшсэн Статисти кийн чиглэлээр 3-аас  доошгүй
жил ажилласан
10 Мэргэжилтэн ТЗ-5 1 Өөрийн хүсэлтээр Төрийн өмчит эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээ, мэдээлэл Бакалавр, түүнээс дээш Хүний их эмч
                         
 
НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДААС ИРҮҮЛСЭН ДЭС  ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА /Дүүрэг/
 
Албан тушаалын нэр Ангилал зэрэглэл А/байрны тоо Сул орон тоо гарсан үндэслэл Хариуцах асуудал Тухайн албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
  Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
1 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр Эрх зүйн асуудал Бакалавр Эрх зүйч Хуульчийн сонгон шалгаруулал тын  гэрчилгээтэй Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан, Эрх зүйн бичиг баримт боловсруулахад мэргэшсэн, багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах, задлан шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, хэрэглээний программ, интернетийн орчинд ажиллах чадвартай
 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах
2 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр Техник хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах Бакалавр Компьюте
рын техник, хангамж, сүлжээний инженер
  Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх Багаар ажиллах, манлайлах, асуудлыг шийдвэрлэх, Word, Exel, Powerpoint  зэрэг хэрэглээний программ, гадаад дотоод сүжээнээс мэдээлэл авах, явуулах чадвартай монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын болон  гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах
3 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын асуудал Бакалавр Аялал жуулчлалын менежер, экологич, хөдөө аж ахуй эсхүл нийгэм соёлын антропо-логич эсхүл Монгол-англи хэл судлаач   Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
4 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр Цахилгаан дулаан, цэвэр бохир усны асуудал Бакалавр Усны инженер эсхүл  цахилгааны инженер   Мэргэжлээрээ
1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
Багаар ажиллах, манлайлах, асуудлыг шийдвэрлэх, Word, Exel, Powerpoint  зэрэг хэрэглээний программ, гадаад дотоод сүжээнээс мэдээлэл авах, явуулах чадвартай монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зохих  мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах
5 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр Гэр хороолол, дахин төлөвлөлт Бакалавр Эдийн засагч, Барилгын инженер, эрх зүйч   Мэргэжлээрээ
1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Бүтцийн өөрчлөлт Цахилгаан, дулаан, ус хангамж, орон сууц хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Цахилгаан, сантехникийн инженер,   Төрийн болон бизнесийн байгууллагад  6 сараас доошгүй хугацаагаар ажилласан байх Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах, задлан шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, Word, Exel, Powerpoint  зэрэг хэрэглээний программ, интернетийн орчинд ажиллах чадвартай Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, нууцыг хадгалах авлигыг үл тэвчих, нийтийн эрх ашгийг дээдлэх
2 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр Эрүүл мэнд, биеийн тамир, соёл урлаг хариуцсан Бакалавр, түүнээс дээш Хүний их эмч   Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
3 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөр ажилд шилжсэн Орлогын эдийн засагч Бакалавр, түүнээс дээш Бизнесийн удирдлага
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Улсад                6 сараас доошгүй хугацаагаар ажилласан
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Шинээр батлагдсан орон тоо СӨХ, ОСНАА хариуцсан Дээд, бакалавр Газар зохион байгуулалтын инженер Харгалзахгүй Харгалзахгүй Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах, задлан шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, Word, Exel, Powerpoint  зэрэг хэрэглээний программ, интернетийн орчинд ажиллах чадвартай Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, Байгууллагын болон хувь хүний  нууц хадгалах
  Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Бүтцээр шинээр нэмэгдсэнорон тоо Тогтоол шийдвэр, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийн зорилт хариуцах Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Харгалзахгүй Харгалзахгүй харгалзахгүй Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх, тайлагнах,  багаар ажиллах чадвартай байх Өмнө нь шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
2 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн
 
 
ХАА, Байгаль орчны асуудал хариуцах Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Хөдөө аж ахуй, экологи, байгаль орчин, ногоон байгуулам-
жийн чиглэлийн
Төрийн удирдлага Төрийн албанд  1-ээс  дээш жил ажилласан байх Бичиг баримт боловсруулах, бодлого нөхцлийг тодорхойлох, хүнтэй харилцах, багаар ажиллах чадвартай байх Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
3 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн
 
 
Хороо, иргэдийн эрэлт хүсэлт хариуцах Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Төрийн захиргаа эсхүл
Эрх зүйч
Төрийн удирдлага Ажилласан жил харгалзахгүй Бичиг баримт боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай, харилцааны соёлтой байх
Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх
 
 
Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
4 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн
 
 
Мэдээлэл технологи, дотоод сүлжээ хариуцах Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Компьютер, мэдээллийн технологи,  программ хангамж Хэвлэлийн дизайн, фото хэвлэл Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх Компьютерийн программ  хангамжийн чиглэлээр мэргэшсэн, дотоод сүлжээ, интернетийн орчинд ажиллах чадвартай байх  
 
Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
5 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1 Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгд сөн Засаг даргын туслах бөгөөд хэвлэл мэдээлэл, олон нийт, гадаад харилцааны асуудал хариуцах Дээд        /Бакалавр түүнээс дээш/ Олон улсын харилцаа, Англи хэлний орчуулагч,  багш,
эсхүл  хэвлэл, мэдээллийн чиглэлийн мэргэжилтэй байх
 
Төрийн удирдлага Мэргэжлээ-
рээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх
Бичиг баримт боловсруулах, илтгэх, багаар ажиллах чадвартай, харилцааны  соёлтой Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх  
 
Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
6 Мэргэжилтэн
 
ТЗ-4 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн
 
Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт, мэдээ хариуцсан Дээд        /Бакалавр түүнээс дээш/ Банк, санхүү, эдийн засагч, нягтлан бодогч Харгалзахгүй Банк, санхүүгийн салбарт 1-ээс дээш
жил ажилласан байх
Бичиг баримт боловсруулах, бодлого тодорхойлох, харилцааны соёлтой, Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн, , багаар ажиллах чадвартай байх
 
 
 
Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Хүний нөөцийн асуудал Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Эрх зүйч, Эдийн засагч Хүний нөөцийн чиглэлээр мэргшсэн Төрийн байгууллагад 1-ээс дээш жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх Ажлын ачаалал даах чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих.
2 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Засаг даргын зөвлөлийн хурал, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Төрийн захиргаа, Эдийн засагч,  Төрийн удирдлагын арга зүйч Төрийн байгууллагад  5-аас доошгүй жил ажилласан
3 Мэргэжилтэн ТЗ-4 2   Хороо хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
 
Төрийн захиргаа, Багш , Эдийн засагч
Мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан байх Төрийн байгжжллагад 1-ээс  доошгүй жил ажилласан байх Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх Ажлын ачаалал даах чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих.
4 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Дотоод сүлжээ Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Программ хангамжийн, дотоод сүлжээний инженер Мэдээлэл технологи Төрийн байгжжллагад  1-ээс дээш жил ажилласан
5 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Мэдээлэл технологи хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
 Техник хангамж, программ хангамжийн  инженер Мэдээлэл технологи      Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх Ажлын ачаалал даах чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих.
6 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Төлбөр тооцоо хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Эдийн засагч, ня-бо Мэргшсэн нягтлан бодогч Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан
7 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Инженер, ждийн засагч Мэргэшсэн төсөвчин байвал давуу тал болно. Төрийн байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан
8 Мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Хот төлөвлөлтийн архитектор,  Газар зохион байгуулагч    
  мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Тохижилт хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
инженер, эдийн засагч - Төрийн байгууллагад 1-ээс дээш жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх Ажлын ачаалал даах чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих.
  мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Нийгмийн хамгаалал хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Эрх зүйч, Төрийн удирдлагаар мэргшсэн, худалдан авах ажилллагааны А3 сертифкат Төрийн байгууллагад  6 сараас дээш жил ажилласан
  мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Ургамал судлаач, биологич - Төрийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан
  Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Мэргэжитэн ТЗ-4 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн Эрх зүйн асуудал Дээд
Бакалавр
Эрх зүйч   Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх Ажлын ачаалал даах чадвартай, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих.
  Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
1 мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Мэдээлэл технологи, хэвлэл мэдээлэл Дээд
Бакалавр
Сэтгүүлч,  утга зохиолч Төрийн удирдлага, мэргэжлээрээ Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах
2 мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Гадаад харилцаа, төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөр Дээд
Бакалавр
Гадаад хэлний багш, орчуулагч, олон улсын харилцаа Төрийн болон нийгмийн удирдлагаар Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагад 1-ээс доошгүй жил ажилласан
3 мэргэжилтэн ТЗ-4 1   Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт шалгалт, хот байгуулалт, байгаль орчин, газар Дээд
Бакалавр
харгалзахгүй Төрийн удирдлагын арга зүйч Төрийн албанд 1-ээс доошгүй жил ажилласан
 
НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДААС ИРҮҮЛСЭН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАХИАЛГА
                 
Албан тушаалын нэр Ангилал зэрэглэл А/байрны тоо Сул орон тоо гарсан үндэслэл Хариуцах асуудал Тухайн албан тушаалыг эрхлэхэд тавигдах шаардлага
Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил туршлага Ур чадвар Тусгай шаардлага
1 Хороо ТЗ-3 2 Өөрийн хүсэлтээр Зохион байгуулагч Баклавр Эрх зүйч, эдийн засагч, нийгмийн ажилтан, бусад     Багаар ажиллах, манлайлах, асуудлыг шийдвэрлэх, Word, Exel, Powerpoint  зэрэг хэрэглээний программ, гадаад дотоод сүжээнээс мэдээлэл авах, явуулах чадвартай монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, гадаад хэлний зрхих түвшний мэдлэгтэй Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, илүү цагаар ажиллах
2 Хороо ТЗ-3 2 Өөрийн хүсэлтээр Нийгмийн ажитан Баклавр Эрх зүйч, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч
Санхүү, нягтлан бодогч, Хөдөлмөрийн эдийн засагч
   
  Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Хорооны Зохион байгуулагч ТЗ-3 1 Өөрийн хүсэлтээр гарсан Хорооны нутаг дэвсгэрт Монгол улсын хууль тогтоомж, нийслэл, дүүргийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлэх Дээд, бакалавр Харгалзахгүй
 
Харгалзахгүй Харгалзахгүй Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах, задлан шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, монгол хэл бичгийн дүрэм, төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын мэдлэгтэй, Word, Exel, Powerpoint  зэрэг хэрэглээний программ, интернетийн орчинд ажиллах чадвартай
 
 
ТАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих
  Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн
 
 
1-р хорооны нийгмийн ажил хариуцах Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Харгалзахгүй Харгалзахгүй харгалзахгүй Нийгэм сэтгэл зүйн хувьд төлөвшсөн, хүнтэй харилцах соёлтой, Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай байх  
Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
2 Зохион байгуулагч ТЗ-3 1 Өөр албан тушаалд шилжсэн
 
Хорооны нутаг дэвсгэрт Монгол улсын хууль тогтоомж, нийслэл, дүүргийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлэх Дээд
/Бакалавр түүнээс дээш/
Харгалзахгүй Харгалзахгүй   Компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн, бичиг баримт боловсруулах, харилцааны соёлтой багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах чадвартай байх  
 
Шалгалт өгч тэнцсэн иргэд тухайн дүүрэгт очиж ажиллах боломжгүй гэсэн шалтгаанаар  уг орон тоо нөхөгдөхгүй байгаа  тул заавал Багахангай дүүргийн харъяат байх гэсэн шалгуур тавьсан болно.
  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
1 Нийгмийн ажилтан ТЗ-3 1   Хороонд нийгмийн хамгааллын болон нийгмийн ажил үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэх Дээд Нийгмийн ажилтан, сэтгэл судлал, багш, Эрх зүйч - - Багаар ажиллах чадвартай , монгол хэл бичгийн мэдлэгтэй, албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэргийн стандартыг баримтлан ажиллах чадвартай байх ТАХ-ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих
2 Зохион байгуулагч ТЗ-3 1   Хорооны нутаг дэвсгэрт Монгол улсын хууль тогтоомж, нийслэл, дүүргийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн анхан шатны үйлчилгээ үзүүлэх Дээд Эрх зүйч, Төрийн удирдлага, эдийн засагч - -