Нэг өдрийн дотор 40 тээврийн хэрэгслийг ачиж, журамлажээ

2013-10-17 00:00:00
Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн “Ачиж журамлах алба” нь замын хөдөлгөөнд саад учруулж, зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээнд зогссон тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтын автомашинаар ачиж байгаа. 2013 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар нийт 40 тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулан дүрс бичлэг, фото зургаар баримтжуулж лацдан, ачиж журамлажээ.Ингэснээр зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээнд зогссон тээврийн хэрэгслээс болж үүсдэг зохиомол түгжрэл багасч байгаа юм гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

2013 оны 10-р сарын 16-нд зорчих хэсгийн 1-р эгнээнээс ачуулсан тээврийн хэрэгслүүд

Д/Д Цагминут Улсын дугаар Дуудлага авсан газар
1 2013.10.16/10:13 52-60 УНӨ СБД-ээс
2 2013.10.16/10:15 10-91 УНТ СБД-ээс
3 2013.10.16/10:10 61-49 УНЭ Амарын гудамж
4 2013.10.16/10:20 22-27 УБЦ СБД-ээс
5 2013.10.16/10:21 22-77 УНҮ СБД-ээс
6 2013.10.16/10:24 81-51 УНЯ СБД-ээс
7 2013.10.16/10:30 29-56 УНЯ СБД-ээс
8 2013.10.16/10:35 81-41 УНЯ СБД-ээс
9 2013.10.16/11:10 11-44 УБЯ МУИС-ийн гудамж
10 2013.10.16/11:10 91-34 УНО Багатойруугаас
11 2013.10.16/11:30 07-56 УБЕ Амарын гудамж
12 2013.10.16/11:40 01-15 УНА Амарын гудамж
13 2013.10.16/11:45 12-46 УНЯ Амарын гудамж
14 2013.10.16/11:50 69-79 УНЧ Амарын Гудамж
15 2013.10.16/11:50 19-19 УНЯ СБ-ын гудамж
16 2013.10.16/11:55 81-35 УНН НҮБ-ын гудамж
17 2013.10.16/12:10 90-00 УНӨ Бага тойруугаас
18 2013.10.16/12:40 62-72 УНТ ОУБЭЗДС-ийн урдаас
19 2013.10.16/13:10 55-88 УНЦ Амарын гудамж
20 2013.10.16/13:10 20-77 УБТ Барс ХТ-тээвэрчдийн гудамж
21 2013.10.16/13:45 00-02 БРА Ширнэндэвийн гудамж
22 2013.10.16/13:40 48-74 УНЧ Ширнэндэвийн гудамж
23 2013.10.16/13:45 77-37 УНЦ Яармагийн 1-р буудалаас
24 2013.10.16/14:30 50-60 УНС Энхтайваны өргөн чөлөө УИД-ийн урдаас
25 2013.10.16/14:30 70-15 УНВ Амарын гудамж
26 2013.10.16/14:35 41-15 УНЛ Энхтайваны өргөн чөлөө УИД-ийн урдаас
27 2013.10.16/15:20 41-47 УНЛ Амарын гудамж
28 2013.10.16/15:50 61-50 УНВ СБД-ийн гудамж
29 2013.10.16/15:55 88-82 УБҮ СБД-ийн гудамж
30 2013.10.16/16:00 97-04 УБЦ СБД-ийн гудамж
31 2013.10.16/16:00 78-30 УБЦ СБД-ийн гудамж
32 2013.10.16/16:05 80-44 УНБ СБД-ийн гудамж
33 2013.10.16/16:10 94-32 УНҮ СБД-ийн гудамж
34 2013.10.16/16:15 45-00 УБЕ СБД-ийн гудамж
35 2013.10.16/16:15 03-09 УНВ СБД-ийн гудамж
36 2013.10.16/16:20 35-28 УНВ Барс ХТ-тээвэрчдийн гудамж
37 2013.10.16/16:50 88-87 УНМ СТӨ-ний баруун талаас
38 2013.10.16/22:10 25-11 УБК СБД-ийн гудамж
39 2013.10.17/03:10 38-60 УНС Баянхошуу Хөтөл
40 2013.10.17/04:20 90-30 УБР СХД Давхар дэлгүүр