Эрх шилжүүлэх тухай

2013-10-01 00:00:00
2013 оны 10 сарын 01 өдөр                                            дугаар А/914                                             Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйл, 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 6/27 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд санхүүжих нийслэлийн Засаг даргаас Баянгол дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажлын жагсаалтыг хавсралтаар  баталсугай.
 
2. Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулахыг Баянгол дүүргийн Засаг дарга Д.Оросоод  даалгасугай. 
 
3. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Л.Нарантуяа/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар    /Ш.Төмөрбаатар/-т тус тус даалгасугай.
     
 
 
 
                       НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                       БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ