Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2021-01-26 09:05:52

2021 оны 01 сарын 26-ны өдөр                                            Дугаар А/29                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

  

 

 

 

 

Дотоод аудитын хороог шинэчлэн

байгуулах тухай

 

     

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм батлах тухай” 483 дугаар тогтоол, Сангийн сайдын “Дотоод аудитын хорооны дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай 2019 оны 29 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

        1.Нийслэлийн Дотоод аудитын хороог дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсугай. Үүнд:

 

Дарга:                    Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч

 

Гишүүд:                 Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч

                              Нийслэлийн тухайлсан асуудал хариуцсан орлогч, төслүүдийн удирдагчид /хамаарах чиглэлээр/

                              Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

                              Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтийн гишүүн /зөвшилцсөнөөр/

                              Иргэний төлөөлөл /зөвшилцсөнөөр/

Нарийн бичгийн

дарга:                    Нийслэлийн Дотоод аудитын газрын дарга

           

 

         2.Дотоод аудитын хороог шинэчлэн байгуулсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/882 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

 

                                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                               БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                               ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                            Д.СУМЪЯАБАЗАР