Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах

2013-09-09 00:00:00
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
 
 
1.       Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 
 
1.1  Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах
 
 
2.      Энэхүү зөвлөх үйлчилгээгээр Автобусны эцсийн зогсоолын зураг төсвийн ажил хийнэ.
 
3.      Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
 
4.      Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 09-р сарын 14-ны өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 09-р сарын 16-ны өдрийн 16.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.
 
 
Чингэлтэй дүүрэг, , Бага тойруу
Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр, 10 давхар Нийслэлийн
Худалдан авах ажиллагааны газар, 1001 тоот,
Инженер М.Баярмаа,  утас 75757804