Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-09-03 00:00:00
2013 оны 09 сарын 03 өдөр                                                дугаар А/821                                                         Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4-ийн “д”,  29.1.5-ын “е”, 29.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангах, эрхийг хамгаалах, хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг мөрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон хүнсний зах, худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагаанд түүвэрчилсэн хяналт шалгалт зохион байгуулах, санал дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар  баталсугай.
 
2. Ажлын хэсгийг мэргэжлийн удирдлага, хяналт шалгалт явуулах нөхцлөөр  хангаж ажиллахыг холбогдох байгууллагын дарга нарт, хяналт шалгалтын дүнг 2013 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Б.Бадрал/-т үүрэг болгосугай.
             
 
 
 
                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                                                                                                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ-ҮҮЛ