Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-08-30 00:00:00
2013 оны 08 сарын 30 өдөр                                                дугаар А/817                                                   Улаанбаатар хот

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 3/31 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ханын материалын комбинатын хашаан дотор баригдах “Хотын захиргааны шинэ цогцолбор”-ын газар чөлөөлөлт, зураг төслийн болон барилга угсралтын ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх арга замын талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий  Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
           
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч:                Ё.Гэрэлчулуун                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                    газрын дарга
           Орлогч дарга:    Ш.Төмөрбаатар             Нийслэлийн Өмчийн харилцааны
                                          газрын дарга
            Гишүүд:               Э.Ганхүү                         Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                    газрын Санхүү, төрийн сангийн
                                                                                    хэлтсийн дарга
                                         С.Отгонгэрэл                   Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                     газрын Хууль, эрх зүйн  хэлтсийн
                                                                                     дарга
                                         Н.Буянхишиг                    Нийслэлийн Өмчийн харилцааны
                                                                                     газрын Өмчийн ашиглалт,
                                                                                     хамгаалалтын хэлтсийн  дарга
                                         Д.Итгэл                              Нийслэлийн Өмчийн харилцааны
                                                                                     газрын Өмчийн хөдөлгөөн, хувьчлалын  
                                                                                     хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн
дарга:                              Д.Шүрэнцэцэг                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                    газрын Стратегийн бодлого,
                                                                                    төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
2. Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх арга замын талаар боловсруулсан саналыг Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулж хэлэлцүүлэхийг Ажлын хэсгийн ахлагч Ё.Гэрэлчулуунд даалгасугай. 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                        БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                        ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ-ҮҮЛ