Хөрөнгө бүртгэж авах тухай

2013-08-26 00:00:00
2013 оны 08 сарын 26 өдөр                                                дугаар А/801                                                   Улаанбаатар хот

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  2013 оны 92 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
           
1. Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Яармагийн гүүр орчмын орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу “Шинэ бүтээн байгуулалт, дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Пума” ХХК-ийн барьж ашиглалтанд оруулсан  2,3 километр урттай, нийт 3 802 000 000 /гурван тэрбум найман зуун хоёр сая/ төгрөгийн өртөг бүхий гадна бохир усны шугам сүлжээ, зураг төслийг хавсралтын дагуу нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, Ус сувгийн удирдах газрын балансанд тусгуулан, ашиглалтыг хариуцуулах ажлыг зохион байгуулахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар
/Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.

 

 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                    Э.БАТ-ҮҮЛ