Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-08-23 00:00:00
2013 оны 08 сарын 23 өдөр                                                дугаар А/798                                                   Улаанбаатар хот

 Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6. “б”, 29.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.2013 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн үүрээр Баянзүрх дүүргийн  14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх Олон улсын Нарантуул худалдааны төвд гарсан гал түймрийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгжид хохирол учирсан тул гал түймрийг бүрэн унтрааж, худалдааны төв болон орчны  хэвийн үйл ажиллагаа, нийгмийн хэв журам, аюулгүй байдлыг сахиулах, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Ажлын хэсгийн
дарга                        Д.Пүрэвдаваа          Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга
 
Гишүүд:                   С.Отгонгэрэл           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                                 Хууль, эрх  зүйн хэлтсийн дарга
 
                                   Ж.Болдбаатар          Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                                   Цэргийн штабын дарга
 
                                   Ж.Энхтөр                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын   
                                                                                  Санхүү, төрийн санхүү хэлтсийн ахлах
                                                                                  мэргэжилтэн
 
                                   Я.Бадмаа                  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын
                                                                                  албаны Хүнс, худалдаа,  үйлчилгээний
                                                                                 хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
 
                                    Д.Батжаргал            Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга
 
                                    Ч.Намсрайжав        Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын орлогч
                                                                        дарга
 
                                    Ч.Жаргалсайхан     Нийслэлийн Замын цагдаагийн газрын дарга
 
                                    М.Ням-Очир             Нийслэлийн Мэргэжил хяналтын газрын
                                                                        Дарга
 
                                    Б.Амартүвшин        Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын дарга
 
                                    Б.Эрдэнэном           Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр
                                                                        хэлтсийн дарга
 
                                    Н.Пүрэвсүх               Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар       
                                    хэлтсийн дарга
 
                                    Б.Энхбат                   Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын
                                                                        хэлтсийн дарга
 
                                    Л.Цэрэндорж           Баянзүрх дүүргийн Онцгой байдлын
                                                                        хэлтсийн Гал түймрийн хяналтын улсын
                                                                        ахлах байцаагч
 
Нарийн бичгийн
дарга:                        Ц.Отгонбат               Нийслэлийн Онцгой комиссын нарийн     
                                                                        бичгийн дарга
 
2.Авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар тухай бүрт нь танилцуулж ажиллахыг Ажлын хэсэг
/Д.Пүрэвдаваа/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
 
                             НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                             БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                             ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Э.БАТ-ҮҮЛ