ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2013-08-21 00:00:00

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  1.  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1.1  БГД 4-р хороо 6,7-р байрны зам талбайн гадаргуугийн ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд борооны ус зайлуулах зураг төсөв хийнэ.
  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь дараах баримт бичгийн хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ.

Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, дээрх зураг төслийг боловсруулахад шаардагдах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

Сүүлийн 2 жилд гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл (голлох инженер техникийн ажилчдын ур чадварын мэдээлэл, туршлага)

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 08-р сарын 29-ны өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 08-р сарын 30-ны өдрийн 16.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Чингэлтэй дүүрэг, , Бага тойруу

Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр,10 давхар Нийслэлийн

Худалдан авах ажиллагааны газар, 1011 тоот,

Инженер М.Баярмаа,  утас 75757805