ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2013-08-21 00:00:00

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  1.  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах төслүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

1.1  Засгийн газрын ордны хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх 6кВ хуваарилах байгууламж 1 иж бүрдэл

1.2  Гэр хорооллын айл өрхийг тэжээж байгаа 110, 35 кВ-ын дэд станцаас 6-10 кВ фидерүүдийн төгсгөл хүртэл 6-10 кВ-ын шугам татаж хэт ачааллагдсан фидерүүдийн ачааллыг хуваах ажлын зураг төсөл /15 фидерийн төгсгөл рүү тус бүр 5 км шугам нийт 75 км/

1.3  35/6кВ –ын Нисэх дэд станцуудын хүчдлийг 35/10кВ-д шилжүүлж, хүчин чадлыг 2*10МВА болгож нэмэгдүүлэх / УБ-ын Баруун урд бүс/

1.4  35/6кВ –ын Нисэх дэд станцыг тэжээж байгаа 35кВ-ын ЦДАШ-г 2 хэлхээт болгож 3,5км ЦДАШ татах  / УБ-ын Баруун урд бүс/ 35кВ-ын ЦДАШ-3,5км /трассын урт/

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд цахилгаан хангамжийн зураг төсөв хийнэ.
  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь дараах баримт бичгийн хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ.

Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар, дээрх зураг төслийг боловсруулахад шаардагдах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

Сүүлийн 2 жилд гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл (голлох инженер техникийн ажилчдын ур чадварын мэдээлэл, туршлага)

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2013 оны 08-р сарын 29-ны өдрийг хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 08-р сарын 30-ны өдрийн 16.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Чингэлтэй дүүрэг, , Бага тойруу

Нийслэлийн засаг захиргааны 4-р байр,10 давхар Нийслэлийн

Худалдан авах ажиллагааны газар, 1011 тоот,

Инженер М.Баярмаа,  утас 75757805