Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай

2013-08-13 00:00:00
2013 оны 08 сарын 13 өдөр                                                дугаар А/764                                                        Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах, олж авах, бүртгэх журам”–ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын албан хэрэгцээнд шаардлагатай байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг Ус сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагааны орлогын эх үүсвэрээр худалдан авах зөвшөөрлийг хавсралтанд зааснаар тус тус олгохыг  нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/ -т зөвшөөрсүгэй.
 
2. Худалдан авсан тээврийн хэрэгслийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
 
 
                                  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                     
                                  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР                                                                                                                                                              ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ