"БАЯНХОШУУ БИЗНЕС ИНКУБАТОР, СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВ"-ийн үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулж байна

2020-06-11 16:56:52

"Баянхошуу бизнес инкубатор, сургалт үйлдвэрлэлийн төв"-ийн үйл ажиллагааг 2020 оны 06 сарын 08-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 18-ны хооронд Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдэд танилцуулах ажил зохион байгуулагдаж байна. Уг үйл ажиллагаанд тус дүүргийн 9 хорооны нийт 360 гаруй иргэдийг хамруулахаар төлөвлөсөн. Өнөөдрийн байдлаар Сонгинохайрхан дүүргийн 7,8,9-р хорооны 120 гаруй иргэдэд төвийг танилцууллаа.

Тус үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа Эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж тодорхой цагийн хуваарьтайгаар явуулж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИННОВАЦЫН ГАЗАР