Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

2020-05-27 09:45:08

2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр                                      Дугаар А/740                                          Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

 

Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2-т заасныг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/61 дүгээр захирамжийн хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн төсөв, замын сангийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх  хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ын 22-т заасан “Авто замын хөдөлгөөн зохицуулалт, төлөвлөлтийн систем” ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар /Б.Индра/-т гэснийг Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газар /С.Энхтөр/-т гэж өөрчилсүгэй. 

 

 

 

 

                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                      БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                      ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                      С.АМАРСАЙХАН