Мэдүүлэг гаргах хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын анхааралд

2020-01-06 11:48:39

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа албан тушаалтнуудын 2019 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг шинэчлэн гаргах хуулийн хугацаа 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл орон даяар үргэлжилж байна.

Хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа албан тушаалтнууд 2019 оны шинэчилсэн мэдүүлгээ гарган баталгаажуулж, харьяаллын дагуу өөрийн байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнаар баталгаажилт хийлгэнэ үү.

Холбох хаяг: www.meduuleg.iaac.mn

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР