Ж.Сурнааг ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-07-05 00:00:00
2013 оны 07 сарын 05 өдөр                                           дугаар Б/82                                              Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл 29.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.15, 43.1.4 дэхь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.1 дэх заалт, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 66 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Жамбалын Сурнаа нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн тул 2013 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
2.66 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажил хүлээлцүүлэх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Дарга:                         И.Наранцогт            Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                         Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн
                                                                         даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
Гишүүд:                      Х.Чинтогтох               Нийслэлийн Боловсролын газрын Хяналт
                                                                         шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга
                                    З.Болормаа              Нийслэлийн Боловсролын газрын Сургуулийн өмнөх                                                                                                    боловсролын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
                                    А.Галсанжав              Баянгол дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга

Нарийн бичгийн дарга: Л.Ариунсанаа  Нийслэлийн Боловсролын газрын Хүний
                                                                         нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3. Ж.Сурнаад 24 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж, ажилласан хоногийн амралтыг тооцож олгохыг 66 дугаар цэцэрлэгийн Нягтлан бодогч /Б.Уранчимэг/-д зөвшөөрсүгэй.
4. Тус цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын дүн гартал удирдлагын үйл ажиллагааг тасралтгүй хангах, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг нийслэлийн Боловсролын газар /Ц.Отгонбагана/-т даалгасугай. 
 
 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                     Э.БАТ-ҮҮЛ