Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-11-14 09:00:31

2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр                                        Дугаар А/1204                                     Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.4 “а”, 29.1.5 “е”, 29.2, Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 356 дугаар тогтоол, 2017 оны 311 дүгээр тогтоол, 2018 оны 73 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 63 дугаар тогтоолын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийн гол бохирдуулагч болох арьс ширний үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага болон “Харгиа” урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг хотоос гаргах ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн

ахлагч:                         -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал

                                     хариуцсан нэгдүгээр орлогч

 

Гишүүд:                        -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн

                                     бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга;

 

                                    -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын

                                     инженерийн байгууламжийн хэлтсийн дарга;

 

                                     -Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга;

 

                                     -Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын Инженерийн дэд

                                     бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга;

 

                                     -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн

                                     хяналтын хэлтсийн дарга;

 

                                     -Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт,             

                                      зохицуулалтын газрын Орчны аюулгүй байдал,

                                      хяналтын хэлтсийн дарга;

           

                                      -Ус сувгийн удирдах газрын Ерөнхий инженер,

                                      Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын

                                      Ерөнхий инженер;

 

                                      -Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн

                                      паркийн дарга.

           

Нарийн бичгийн

дарга:                           -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Усан

                                     хангамж, ариутгах татуургын асуудал хариуцсан

                                     мэргэжилтэн.

 

       2.Дээрх асуудлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

 

 

 

                                                НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                      С.АМАРСАЙХАН