О.Баярааг ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-06-21 00:00:00
2013 оны 06 сарын 21 өдөр                                           дугаар Б/80                                               Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл 29.2 дахь хэсэг, Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.15, 43.1.4 дэхь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.1 дэх заалт, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 137 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Отгоны Баяраа нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт ирүүлсэн тул 2013 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
 
2.137 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажил хүлээлцүүлэх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
            Дарга              Б.Ганболд                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                           Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хэлтсийн
                                                                           мэргэжилтэн
 
            Гишүүд           И.Наранцогт              Нийслэлийн Боловсролын газрын Захиргаа,
                                                                           санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
                                    С.Эрдэнэчимэг          Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Боловсролын
                                                                           хэлтсийн дарга
                                    З.Болормаа                Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                                           Сургуулийн өмнөх боловсролын хяналт                                                                                                                              
                                                                           шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
                                   
            Нарийн бичгийн
            дарга              Л.Ариунсанаа            Нийслэлийн Боловсролын газрын Хүний
                                                                           нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 
3.О.Баярмаатай холбогдох тооцоо хийж, зохих журмын дагуу ажил хүлээлцүүлэхийг Ажлын хэсэг /Б.Ганболд/-т даалгасугай.
 
4.О.Баяраа нь өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосонтой холбогдуулан 24 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгохыг 137 дугаар цэцэрлэгийн нягтлан бодогч О.Болормаад зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                         Э.БАТ-ҮҮЛ