Журам батлах тухай

2019-07-08 15:30:17

2019 оны 07 сарын 08-ны өдөр                            Дугаар А/682                                                  Улаанбаатар хот

 

 

Журам батлах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.“Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын явуулын ажлын байрны үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

 

    2.Журмын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Э.Содномжамц/-т, иргэдэд сурталчлах ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс /Ц.Мөнхбаатар/-т тус тус үүрэг болгосугай.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               С.АМАРСАЙХАН