Хуулийн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

2019-06-25 14:54:17

Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцүүлж байгаа энэ цаг үед Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас дээрх хуулиудтай холбоотой хэлэлцүүлгийг зургаадугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулж байгаатай холбогдуулан нийслэл, дүүргээс өгсөн саналын талаар хэлэлцэж, нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэхээр болсон.   

Тус хэлэлцүүлэгт нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс болон 9 дүүргийн Хуулийн тасгийн нийт 40 гаруй албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд сургалтын үеэр санал бодлоо солилцон, харилцан туршлага судаллаа.

Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэс