Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай

2019-05-29 09:25:07

2019 оны 05 сарын 29-ний өдөр                                      Дугаар А/514                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг

батламжилж, гэрээ байгуулах

эрх олгох тухай

 

 

        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.4, 14 дүгээр зүйлийн 14.7.2.а, 14.7.2.б,  Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар баталсан “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ын 4.8-д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/397 дугаар захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны дүгнэлтийг үндэслэн Баянгол дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны 27 дугаар байрны төсөл хэрэгжүүлэгчээр “Кристал инженеринг констракшн” ХХК шалгарсныг батламжилж, тус компанид газар, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгч, эзэмшигчидтэй гэрээ байгуулах эрх олгосугай.

 

       2.Төсөл хэрэгжүүлэгчид  Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7.1, 14.7.2.а, 14.7.2.б-д заасны дагуу төслийн бэлтгэл болон төлөвлөлтийн үе шатны ажлуудыг тусгасан төлөвлөгөөг боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргаар батлуулахыг  Хот байгуулалт, хөгжлийн газар /Ц.Тулга/-т даалгасугай.

 

      3.Төсөл хэрэгжүүлэгч энэ захирамжийн 2-т заасан үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаанд хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд энэхүү захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

        4.Энэ захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Хот байгуулалт, хөгжлийн газар /Ц.Тулга/-т, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч О.Мөнгөншагайд тус тус даалгасугай.

 

                       

 

 

 

 

                                                НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                С.АМАРСАЙХАН