Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-04-22 09:25:13

2019 оны 04 сарын 22-ны өдөр                                          Дугаар А/348                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 20 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

       1.“Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын зорилт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах замаар “Хот төлөвлөлт судалгааны институт байгуулах” талаар холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд судлан санал дүгнэлт, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

           

Ахлагч:                                  -Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын

                                             асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч

 

Гишүүд:                                 -Нийслэлийн Хот байгуулалтын  асуудал хариуцсан

                                             төслийн удирдагч

 

                                             -Нийслэлийн ерөнхий архитектор бөгөөд Хот

                                              байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга

 

                                             -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн

                                             захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

 

                                             -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,

                                              төрийн сангийн хэлтсийн дарга

 

                                             -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль,

                                             эрх зүйн хэлтсийн дарга

                                                           

                                              -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын

                                              газрын дарга                      

 

Нарийн бичгийн

дарга:                                       -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

                                                 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

 

      2. Энэ захирамжийн 1 дүгээр зүйлд заасан саналыг боловсруулан, холбогдох шийдвэрийн төслийн хамт нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ж.Батбаясгалан/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                        С.АМАРСАЙХАН