Тээврийн хэрэгсэл худалдаж авах тухай

2013-05-17 00:00:00
2013 оны 05 сарын 17 өдөр                                           дугаар А/498                                                    Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29,2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эргэлтийн бус хөрөнгийг данснаас хасах, олж авах, бүртгэх журам” –ыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газруудын аж ахуйн хэрэгцээнд зайлшгүй шаардлагатай тээврийн хэрэгслийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу үйл ажиллагааны орлогын эх үүсвэрээр худалдан авах зөвшөөрлийг хавсралтанд заасан 3 байгууллагад олгохыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т зөвшөөрсүгэй.  
 
 
 
                                                  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                                                                                                                    
                                                  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР                                                                                                                                                              
                                                  ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Э.БАТ-ҮҮЛ