Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2019-03-13 09:00:04

2019 оны 03 сарын 13-ны өдөр                                         Дугаар А/181                                       Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5–д заасныг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах үйл ажиллагааг зохицуулах журмын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Ажлын хэсгийн

ахлагч:                       -Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын

                                   хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

 

Гишүүд:                      -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн

                                  хэлтсийн дарга;

 

                                  -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний

                                  газрын дарга;

 

                                  -Нийслэлийн Газрын албаны орлогч дарга;

 

                                  -Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын орлогч дарга;

 

                                  -Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын орлогч дарга;

 

                                  -Нийслэлийн Тээврийн газрын орлогч дарга;

 

                                  -Цагдаагийн ерөнхий газрын Тээврийн цагдаагийн албаны

                                  орлогч дарга;

 

                                   -Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын

                                   төвийн орлогч дарга;

 

                                   -Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын орлогч дарга;

 

                                   -Монголын Сууц Өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөлийн

                                   ерөнхийлөгч /тохиролцсоноор/;

 

                                    -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны

                                    Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтсийн ахлах

                                    мэргэжилтэн.

 

Нарийн бичгийн

дарга:                         -Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний

                                   газрын Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсийн дарга

   

       2.Журмын төслийг боловсруулан иргэд олон нийтийн оролцоог хангаж сурталчлан санал авч нэгтгэн 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /П.Баярхүү/-т даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                                 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                                 БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН

                                                 ЗАХИРАГЧ                                С.АМАРСАЙХАН