“Нийслэл хүрээ-100” жилийн ойн хүрээнд

2012-07-25 00:00:00
“Нийслэл хүрээ-100” жилийн ойн хүрээнд Нийслэлийн Архивын газраас байгууллага, иргэдийн гар дээр хадгалагдаж буй нийслэлийн түүхтэй холбогдох цаасан суурьт, кино, дүрс бичлэг, гэрэл зураг, дуу авианы болон бусад ховор нандин баримтуудыг  тодорхой шалгуур үзүүлэлтийн үндсэн дээр сонгон авч сан хөмрөгөө баяжуулж байна.
 
Холбогдох утас: 327054с /Хэлтсийн дарга/