Урамшуулал олгох тухай

2013-04-08 00:00:00
2013 оны 04 сарын 08 өдөр                                             дугаар А/371                                                 Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийн урамшууллын хэмжээг гишүүн тус бүрт улирал тутамд 300000 /гурван зуун мянга/ төгрөг байхаар тогтоосугай.
 
2.Зөвлөлийн гишүүдийн хуралдааны ирц, үр дүнг тооцож урамшууллыг олгох, шаардагдах хөрөнгийг Засаг даргын нөөц сангаас санхүүжүүлж байхыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                    БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                    ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                               Э.БАТ-ҮҮЛ