Ш.Ганхуяг: Эцсийн шалгаруулалтыг иргэд хийнэ

2013-04-02 00:00:00
НИТХ-ын ээлжит бус хуралдаанаар баталсан “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах урилгыг  нийт аж ахуйн нэгжид нээлттэйгээр хүргүүлсэн. Урилгын дагуу заасан хугацаанд 32 аж ахуйн нэгжийн 52 саналыг хүлээн авч, 10 хоногийн хугацаанд эхний ээлжийн сонгон шалгаруулалтыг хийж 18 компанийн 30 саналыг шалгаруулсан юм. Цаашид эдгээр компаниуд төслөө хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар Гэр хорооллын хөгжлийн газрын дарга Ш.Ганхуягаас тодрууллаа.

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудыг ямар шалгуураар  шалгаруулсан бэ? Эцсийн сонгон шалгаруулалт хэзээ, хэрхэн хийгдэх вэ?.

Нэн түрүүнд тухайн компанийн ажлын туршлага, санхүүгийн чадамж, тухайн төслийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гол шалгуур болгосон. Эхний ээлжинд энэ шалгуурыг хангасан аж ахуйн нэгжүүд шалгараад байна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхдээ иргэдийн оролцоог чухалчлан үзэж байгаа учраас эцсийн шалгаруулалтыг дахин төлөвлөлтөд орсон нутаг дэвсгэрт амьдарч буй иргэд хийх юм. Тухайлбал төсөл хэрэгжүүлэхээр шалгараад байгаа 18 компани, тухайн бүсийни оршин суугчдад мэдээлэл, танилцуулга хийнэ. Үүний дараа тухайн компаниудаас иргэд сонголтоо хийж, саналаа өгнө. Ерөнхийдөө жижиг хэмжээний сонгууль болно гэсэн үг. Ингээд тодорхой хугацаанд санал авч, эцсийн байдлаар төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудын нэрс тодрох учиртай.

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил хэзээ эхлэх боломжтой болох вэ?. Иргэдийн хүлээх үүрэг бас бий болов уу ?


Иргэдийн дийлэнх саналыг авсан компани 30 хоногийн дотор тухайн нутаг дэвсгэрт амьдарч буй өмчлөгч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гурвалсан гэрээг байгуулах ёстой. Энэ гурвалсан гэрээг нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлж Гэр хорооллын хөгжлийн газар, иргэн, төсөл хэрэгжүүлэгч компани хамтарч байгуулна. Гэрээний дагуу иргэн төсөл хэрэгжих ажлыг цалгардуулахгүйн тулд дахин төлөвлөлтийн талаар маш сайн мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Гэрээнээсээ эргэж буцахгүй байх нь ажлын том дэмжлэг болно.

Төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжид нийслэлээс ямар дэмжлэг үзүүлж байгаа вэ?. Нэг аж ахуйн нэгжид ойролцоогоор хичнээн га газар ноогдож байна вэ?

Төсөл хэрэгжүүлэх газар нутгийн хувьд зарим  багцад  130га , 235 га хамаарч байгаа.Тиймээс үүнийг хэд хэдэн блок болгон хувааж нэг аж ахуйн нэгжид 10-20 га ноогдож байна. Нийслэлийн зүгээс журмын дагуу  тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжид дэд бүтэц, нийгмийн байгууламж барих асуудлыг шийдвэрлэж өгөх юм.