Б.Гэрэлмааг ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-03-15 00:00:00
2013 оны 03 сарын 15 өдөр                                        дугаар Б/62                                                    Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Боловсролын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.15 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1.Нийслэлийн Боловсролын газрын 2013 оны 1/207 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн саналыг Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Б.Гэрэлмааг 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсүгэй.
 
2.53 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.
 
Дарга             М.Отгонбаяр            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                            Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
Гишүүд:         Б.Пүрэвдагва           Нийслэлийн Боловсролын газрын Төрийн
                                                            Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
                        Б.Ганболд                Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                            Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
                        Ч.Билэг-Оюун          Нийслэлийн Боловсролын газрын
                                                            сургуулийн өмнөх боловсролын төсөв
                                                             хариуцсан мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн
дарга             Л.Ариунсанаа          Нийслэлийн Боловсролын газрын Хүний
                                                            нөөц хариуцсан мэргэжилтэн
 
3. Б.Гэрэлмаатай ээлжийн амралтын болон холбогдох журмын дагуу тооцоо хийхийг 53 дугаар цэцэрлэгийн нягтлан бодогчид үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                        САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                        АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                        ОРЛОГЧ                                            Н.БАТАА