Л.Бадамхорлоог ажлаас чөлөөлөх тухай

2013-03-13 00:00:00
2013 оны 03 сарын 13 өдөр                                                  дугаар Б/60                                             Улаанбаатар хот

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа, нутаг дэвсгэрийн  нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн  29 дүгээр зүйлийн  29.2 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн  тухай хуулийн 37.1.8, Нийгмийн  даатгалын  сангаас олгох  тэтгэвэр,  тэтгэмжийн  тухай хуулийн   4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
           
1.Улаанбаатар хотын Нийтийн  аж ахуйг сайжруулах Төслийг удирдах нэгжийн захирал өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгохоор гаргасан өргөдөл хүсэлтийнх нь дагуу Лхамсүрэнгийн Бадамхорлоог 2013 оны 03 дугаар сарын  13-ны өдрөөс Төслийг удирдах нэгжийн захирлын үүрэгт ажлаас чөлөөлсүгэй.
           
2.Л.Бадамхорлоотой холбогдох тооцоо хийж, байгууллагын  дотоод журмын  дагуу тэтгэмж олгох  асуудлыг шийдвэрлүүлэхийг Төслийг  удирдах  нэгжийн нягтлан  бодогч Б.Батбуянтад даалгасугай.
 
 
                                               
 
                                  НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ ДАРГА
                                  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                  ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ