Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр засгийн газар нийслэлтэй хамтран ажиллана

2017-12-01 12:22:29
http://ulaanbaatar.mn