А.Лхагвадоржийг ажилд томилох тухай

2013-01-21 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 30 дугаар зүйлийн 30.1.11 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Алтангэрэлийн Лхагвадоржийг “Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл” НӨҮГ-ын даргаар 2013 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс томилсугай.

2. “Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл” НӨҮГ-ын даргын ажил хүлээлцэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Комиссын дарга:   С.Очирбат       Нийслэлийн Засаг даргын Хот

                                                              байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын

                                                              асуудал хариуцсан орлогч

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           Гишүүд:                     Ү.Ганболд              Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                 газрын Нутгийн захиргааны

                                                                                 удирдлагын хэлтсийн дарга

                                                Ж.Энхтөр               Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                 газрын Санхүү, төрийн сангийн

                                                                                 хэлтсийн мэргэжилтэн

                                                Т.Оюунсувд           Нийслэлийн Өмчийн харилцааны

                                                                                 газрын мэргэжилтэн

                                                Ч.Пагамсүрэн       “Гэр хорооллыг орон сууцжуулах

                                                                                 төсөл” НӨҮГ-ын нягтлан бодогч

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                             Э.БАТ-ҮҮЛ