Д.Пүрэвдавааг Баянзүрх дүүргийн Засаг даргаар томилох тухай

2012-12-12 00:00:00

 

 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Жардугаар зүйлийн 2, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1.Баянзүрх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 12 дугаар сарын  12-ны  өдрийн Анхдугаар хуралдааны   05  дугаар тогтоолоор дүүргийн Засаг даргад нэр дэвшиж, олонхийн санал авсан Даваахүүгийн Пүрэвдавааг Баянзүрх дүүргийн Засаг даргаар 2012 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрөөс томилсугай.

            2. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын ажил хүлээлцүүлэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

            Комиссын дарга        Ц.Баатархүү              Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн

                                                                                    хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч

            Гишүүд                       Ү.Ганболд                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Төрийн захиргааны

                                                                                    удирдлагын хэлтсийн дарга

                                                Э.Ганхүү                    Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын

                                                                                    газрын Санхүү, төрийн сангийн

                                                                                    хэлтсийн дарга

                                                З.Лхагвадорж                        Улаанбаатар хотын Захирагчийн

                                                                                    ажлын албаны Захиргааны

                                                                                    албаны дарга

                                                Д.Баатарням              Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын

                                                                                    Тамгын газрын дарга

            3.Д.Пүрэвдаваагийн сарын үндсэн цалинг 767,582 /долоон зуун жаран долоон мянга таван зуун наян хоёр/ төгрөгөөр, онцгой нөхцлийн нэмэгдлийг албан тушаалын сарын цалингийн 30 хувиар тус тус тогтоосугай.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ-ҮҮЛ